KLAUSOS SUKELTAS POTENCIALAS: PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŠIZOFRENIJOS SPEKTRO SUTRIKIMAIS NAUJŲ VERTINIMO PARAMETRŲ PAIEŠKA
Table of Contents
Milena Korostenskaja
Kastytis Dapšys
Aldona Šiurkutė
Valentinas Mačiulis
Osvaldas Rukšėnas
Seppo Kähkönen
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2006..4315

How to Cite

Korostenskaja M., Dapšys K., Šiurkutė A., Mačiulis V., Rukšėnas O. and Kähkönen S. (2006) “KLAUSOS SUKELTAS POTENCIALAS: PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŠIZOFRENIJOS SPEKTRO SUTRIKIMAIS NAUJŲ VERTINIMO PARAMETRŲ PAIEŠKA”, Psichologija, 330. doi: 10.15388/Psichol.2006. 4315.

Abstract

Klausos sukelti potencialai (KSP) yra elektroencefalogramos pokyčiai, kuriuos sukelia sensoriniai klausos dirgikliai. Jų registracija leidžia neinvaziniu būdu gauti neurofiziologinės informacijos apie žmogaus galvos smegenų aktyvumą, susijusį su informacijos apdorojimo procesais. Retų reikšmingų klausos dirgiklių (garso tonų) atpažinimas dažnų nereikšmingų dirgiklių eilėje sukelia KSP bangas N2 ir P300 – vadinamąjį kognityvinį kompleksą. Šių bangų parametrai – latencija ir amplitudė – atspindi laiką, reikalingą įvertinti reikšmingą dirgiklį. P300 amplitudė siejama su galvos smegenų neuroninių išteklių paskirstymu, o N2 amplitudė gali būti susijusi su reikšmingų dirgiklių atpažinimo procesais.
Buvo aptikta, kad pacientų, turinčių šizofrenijos spektro sutrikimų, N2 ir P300 bangų amplitudės mažesnės. Tai rodo klausos informacijos apdorojimo procesų sutrikimus sergant šizofrenija. Tačiau klinikinis KSP taikymas susiduria su tam tikromis problemomis (didelis tarpasmeninis rezultatų išsibarstymas), kurioms spręsti nutarėme pasitelkti naujus papildomus KSP kognityvinio komplekso parametrus.
Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti naujus P300 bangos parametrus ir palyginti jų patikimumą su įprastiniais P300 bangos parametrais (amplitude ir latencija), tiriant pacientus, turinčius šizofrenijos spektro sutrikimų. Buvo ištirti 56 sveiki asmenys ir 22 pacientai, turintys šizofrenijos spektro sutrikimų. KSP buvo registruojami taikant atsitiktinio įvykio (angl. odd-ball) paradigmą – tarp dažnų nereikšmingų dirgiklių atsitiktine tvarka buvo pateikiami retesni reikšmingi dirgikliai, kuriuos tiriamieji turėjo suskaičiuoti. Greta įprastinių parametrų matavome šiuos naujus parametrus: latencijos (LP300) ir amplitudės (AP300) santykį, atpažinimo laiką (IT), kognityvinio komplekso statumą (SCC), P300 bangos energiją, P300 bangos nusileidžiančiosios dalies greitį (SDS) bei greičio parametrus A ir B. Taip pat matavome tuos pačius išskaičiuotos bangos (gaunama iš atsako į nereikšmingus dirgiklius kreivės skaitmeniniu būdu atimant atsako į reikšmingus dirgiklius kreivę) parametrus, žymimus sSDS, sA ir sB. Tyrimo metu paaiškėjo, kad kai kurie naujai pasiūlyti parametrai yra statistiškai patikimesni, lyginant pacientų ir kontrolinę grupes, negu tradiciniai parametrai (amplitudė ir latencija). Daroma išvada, kad siūlomi nauji parametrai gali būti naudingi padedant įvertinti kognityvinių funkcijų pakitimus, esant šizofrenijos spektro sutrikimams, bei atskirti jų potipius. Taip pat skaitmeniniu būdu išskaičiuotos bangos parametrai gali būti naudingesni negu užrašytos tyrimo metu.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)