ŠVENTOJO BONAVENTŪROS KELIONĖ
Religinė patirtis
Tomas Sodeika
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2011.0.2751
PDF

How to Cite

Sodeika T. (2011) “ŠVENTOJO BONAVENTŪROS KELIONĖ”, Religija ir kultūra, 90, pp. 7-20. doi: 10.15388/Relig.2011.0.2751.

Abstract

1259 metų rudenį šv. Bonaventūra atvyko į Lavernos kalną Toskanoje. Apmąstydamas šv. Pranciškaus Asyžiečio stigmas, jis parašė Sielos vadovą į Dievą. Anot Bonaventūros, juslėmis suvokiamas išorinis pasaulis yra Dievo „pėdsakai“, žmogaus vidinis pasaulis yra Dievo „atvaizdai“, o malonės pakylėta siela Dievo varduose aptinka Jo „panašumą“, kuris sielą pakylėja virš jos pačios. Straipsnyje nagrinėjama, kaip ši trilypė dieviškumo mediacija, susieta su dichotomija „medijoje“ / „per mediją“, suformuoja šešiapakopį kelią, vedantį žmogaus sielą į susivienijimą su Dievu.
Pagrindiniai žodžiai: Bonaventūra, mistika, medija.

THE JOURNEY OF St. BONAVENTURA
Tomas Sodeika

Summary
In the fall of 1259 St. Bonaventure arrived on Mount La Verna in Tuscany. As he ruminated on the stigmatized flesh of Francis of Assisi, he composed the Itinerarium mentis in Deum. According to Bonaventure the exterior sensible world contains “vestiges” of the divine, the interior world of the human soul contains “images” of the divine and, through the work of grace, the “names” of the divine become likenesses of it which raise the soul above itself. The essay explores how such triple mediation of the divine joint with the dichotomy of the in the medium and through the medium shape the six-fold way leading the human mind to the unity with God.
Keywords: Bonaventure, mysticism, media.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy