Vol 6 No 1-2 (2009): Religija ir kultūra

Vol 6 No 1-2 (2009)

Religija ir kultūra
Published 2009-01-01

Kitybės profiliai

Aušra Kristina Pažėraitė
LINGVISTINIAI TAPATYBĖS VIRSMAI
Abstract views 169
69-83
PDF
Nerijus Čepulis
AKIVAIZDAUS TAPATUMO KERAI
Abstract views 181
84-101
PDF

Sąmonė ir Kitybė

Kristupas Sabolius
VAIZDUOTĖ, SPONTANIŠKUMAS IR KITYBĖ
Abstract views 336
27-52
PDF
Rita Šerpytytė
NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS
Abstract views 275
53-68
PDF

Menas, medija ir Kitybė

Danutė Bacevičiūtė
SUBJEKTO TAPATYBĖ ETINIAME DISKURSE
Abstract views 174
102-116
PDF
Lina Vidauskytė
ALEGORIJA KAIP KALBĖJIMAS APIE KITYBĘ
Abstract views 329
117-133
PDF
Vaiva Daraškevičiūtė
ATVAIZDO ONTOLOGIŠKUMO TRANSFORMACIJOS ESTETIKOJE
Abstract views 163
134-143
PDF
RELIGIJA IR KULTŪRA 2009 6 (1-2)