SAKRALUMAS JO TECHNINIO REPRODUKUOJAMUMO EPOCHOJE
Sekuliarizacija ir religija
Tomas Sodeika
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2010.1.2763
PDF

How to Cite

Sodeika T. (2010) “SAKRALUMAS JO TECHNINIO REPRODUKUOJAMUMO EPOCHOJE”, Religija ir kultūra, 7(1-2), pp. 83-90. doi: 10.15388/Relig.2010.1.2763.

Abstract

Studijoje apie „Meno kūrinį jo techninio reprodukuojamumo epochoje“ Walteris Benjaminas analizuoja auros nunykimą atsiradus fotografijai ir kinematografui. Auros sąvoka Benjaminui reiškia nereprodukuojamo meno kūrinio originalumą ir autentiškumą. Tačiau sykiu ji reiškia ir meno sąsają su šventybės patirtimi. Straipsnyje nagrinėjama auros nunykimo ir šiuolaikinio pasaulio desakralizacijos koreliacija.
Pagrindiniai žodžiai: desakralizacija, Walteris Benjaminas, medijos.

Secularization, Art and Religion or – What it is – San Sebastian? 
Tomas Sodeika

Summary
In his essay “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” Walter Benjamin discusses a loss of the aura through the rise of photography and cinema. The notion of aura for Benjamin represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. But at the same time it represents connection of the realm of art to the experience of the sacrum. The article deals with the correlation between the loss of aura and the desacralisation of the contemporary world.
Keywords: desacralisation, Walter Benjamin, media.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy