TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO „LOGIKA“: S. KIERKEGAARDAS
Tikėjimas interpretacinėje perspektyvoje
Rita Šerpytytė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2007.0.2803
PDF

How to Cite

Šerpytytė R. (2007) “TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO „LOGIKA“: S. KIERKEGAARDAS”, Religija ir kultūra, 40, pp. 38-44. doi: 10.15388/Relig.2007.0.2803.

Abstract

Šiuolaikinės filosofijos, keliančios nihilizmo klausimą, išeities taško pasirinkimas neišvengiamai svyruoja tarp dviejų teorinių perspektyvų – nihilizmo kaip dvasios įvykio ir nihilizmo kaip spekuliatyvaus „įvykio“ traktavimo. Tokiame konceptualiame horizonte iškyla ir atskirų autorių įtraukimo į nihilizmo kontekstą klausimas. Šiame straipsnyje svarstoma ir tokio autoriaus, kuris nebuvo nihilizmo skelbėjas ar teoretikas – Kierkegaardo – įrašymo į nihilizmo istoriją galimybė. Pats nihilizmo svarstymo laukas įima jau ne tik ontologinę problematiką, bet ir nihilizmo „logikos“ problemą.
Pagrindiniai žodžiai: tikėjimas, nihilizmas, paradoksas, logika, tikrovė.

THE PARADOX OF FAITH AND „LOGIC“ OF NIHILISM: S. KIERKEGAARD
Rita Šerpytytė
Summary
Selection of the starting point performed by contemporary philosophy, which raises a question of nihilism, swings between the two theoretical perspectives, i. e. nihilism as spiritual event and nihilism as speculative „event“. In such conceptual horizon we face the question on the interconnection of the thinking of individual authors with the context of nihilism. This article discusses the possibility of attaching the author who was not announcer or theoretician of nihilism – Kierkeggard – to the history of nihilism. Thus, the field of the discussions on nihilism embraces not only the ontological topic, but also the problem of „logic“ of nihilism.
Keywords: faith, nihilism, paradox, logic, reality.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy