„TIKĖTI, KAD TIKI“: NUO DOSTOJEVSKIO STAVROGINO IKI GIANNI VATTIMO
Klasikinių tekstų interpretacijos
Rita ŠERPYTYTĖ
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2006.0.2809
PDF

How to Cite

ŠERPYTYTĖ R. (2006) “„TIKĖTI, KAD TIKI“: NUO DOSTOJEVSKIO STAVROGINO IKI GIANNI VATTIMO”, Religija ir kultūra, 30, pp. 55-63. doi: 10.15388/Relig.2006.0.2809.

Abstract

Straipsnyje svarstomas tikėjimo ir nihilizmo santykis Gianni Vattimo filosofijoje. Analizuojama Vattimo pozicija, patį nihilizmą traktuojanti kaip „silpnojo mąstymo“ (hermeneutinę) pastangą. „Silpnasis mąstymas“ save apsibrėžia kaip pastangą , skirtingai nei moderno filosofija suprantančią santykį su ankstesnių epochų filosofiniu palikimu ir kitaip traktuojančią patį (metafizikos) įveikos reikalavimą. Įveika Vattimo jau nebeturi tiesiog neigimo ar peržengimo prasmės, bet turi atsisveikinimo vyksmo prasmę. Tokioje perspektyvoje tikėjimo samprata ir ontologijos paieškos tampa susietos su nihilizmu, traktuojamu jau pozityvia prasme.
Pagrindiniai žodžiai: tikėjimas, religija, nihilizmas, Būtis, hermeneutika.

“BELIEVE THAT BELIEVE”: FROM DOSTOJEVKY’S STAVROGIN TO GIANNI VATTIMO
Rita Šerpytytė

Summary
The article deals with the relation between faith and nihilism in Gianni Vattimo philosophy. The position of Vattimo, treating nihilism as (hermeneutical) attempt of weak thought, is analysed. Weak thought describes itself as the attempt of thinking that approaches to the relation with the philosophical heritage of previous epochs differently and treats the very demand of overcoming (metaphysics) otherwise. The overcoming for Vattimo doesn‘t have the meaning of simple negation or transgresion already; it obtains the sense of farewal movement to metaphysics. In such perspective the search of the ontology links to nihilism, which is treated already in the positive meaning – as the last chance.
Keywords: faith, religion, nihilism, Being, hermeneutics.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy