Vol 16 (2022): Ramunė Dambrauskaitė Muralienė. Švedų kalbos gramatika / Swedish Grammar

Vol 16 (2022)

Scandinavistica Vilnensis
Ramunė Dambrauskaitė Muralienė. Švedų kalbos gramatika / Swedish Grammar

Švedų kalbos gramatika – mokomoji knyga, visų pirma, skirta, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems švedų kalbą. Knyga taip pat skirta visiems, kurie švedų kalbos mokosi kursuose ar savarankiškai, domisi šia kalba, ir švedų kalbos mokytojams.

Knygoje išsamiai aprašytos švedų kalbos dalių gramatinės kategorijos ir formos, jų vartosena, aptarta sakinio struktūra ir konstrukcijos, pateiktos pagrindinės skyrybos taisyklės, pabaigoje pridėtas dažniausių netaisyklingųjų veiksmažodžių sąrašas ir rodyklė. Gramatika gausiai iliustruota švedų kalbos vartosenos pavyzdžiais, jie išversti į lietuvių kalbą. Knygoje daug lentelių ir schemų, skirtų mokymui(si) palengvinti.

Swedish grammar is a study book, that is primarilly intended for Lithuanian students of higher education who are studying the Swedish language. The book is also intended for anyone who learns Swedish independently, in a course, or is interested in the language, as well as teachers of Swedish.

The book provides a detailed description of the structure of Swedish – word classes, forms of inflection and usage, sentence structure and constructions, as well as essential punctuation rules, and a list of the most common irregular verbs. The book incorporates a large number of Swedish usage examples with translation into Lithuanian, a detailed contents list, many tables for extra clarity and a detailed index.

Published 2022-04-14

Front Matter

Ramunė Dambrauskaitė Muralienė
Švedų kalbos gramatika / Swedish Grammar
Abstract views 268 | Article downloads (PDF) 527
1-210
PDF