Distant Learning is a Possibility to Improve Professional Competencies
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr. 9 (285)
Dissemination
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija
Published 2020-09-28
PDF

Keywords

distant teaching

How to Cite

kompetencijų centro informacija S. priežiūros ir farmacijos specialistų (2020) “Distant Learning is a Possibility to Improve Professional Competencies”, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(9 (285), pp. 18-20. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/19919 (Accessed: 3December2022).

Abstract

Mokymas vis dažniau suprantamas kaip nuolat vykstantis procesas, patirtis, nenutrūkstamai vykstanti visą asmens gyvenimą. Lietuvos švietimo srities strateginiuose dokumentuose pabrėžiama būtinybė plėtoti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemas, nuolatos didinant mokymosi įvairovę ir prieinamumą gyventojams [1]. Formuojant suaugusiųjų švietimo politiką, susiduriama su viena aktualiausių šių dienų problemų – mokymosi pasiūlos ir paklausos suderinimas. Dažnai keliami klausimai: ar norintieji mokytis randa jiems tinkamas, prieinamas, poreikius tenkinančias mokymo paslaugas, ar jiems suteikiama pakankamai reikalingų žinių turimoms kompetencijoms tobulinti [2].

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>