Distant learning courses: Basics of Vaccination (20 hours) and Current Issues of Immunoprophylaxis. Direct lectures for nurses and midwifes in 2021
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr.12 (288)
Dissemination
Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists informs
Published 2020-12-23
PDF

Keywords

distant teaching

How to Cite

Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists informs (2020) “Distant learning courses: Basics of Vaccination (20 hours) and Current Issues of Immunoprophylaxis. Direct lectures for nurses and midwifes in 2021”, Slauga. Mokslas ir praktika, 1(12 (288), pp. 44–45. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/21928 (Accessed: 26September2022).

Abstract

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų centras) priori-tetas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros specialisto darbo vietoje ar prie gyvenamosios vietos priartintas mo-kymosi paslaugas.

Mokymasis virtualioje aplinkoje suteikia mokymo dalyviams galimybę ne tik pagilinti turimas žinias ar įgyti naujų, bet ir pasirinkti kiekvienam patogų mokymosi laiką, mokymosi tempą, neatsitraukti ilgesniam laikui nuo tiesioginio darbo, šeimos ir taip taupyti laiką ir kaštus. Pastarosiomis dienomis didėjantis nustatytų naujų COVID-19 ligos atvejų skaičius pareikalavo iš Kompetencijų centro darbuotojų susitelkimo ir prisitaikymo prie naujų mokymo sąlygų.

Siekdamas prisidėti prie COVID-19 ligos pandemijos suvaldymo ir atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu vyksta pasiruošimas COVID-19 vakcinacijai, Kompetencijų centras atsakingai organizuoja nuotolinius mokymus ir tiesiogines paskaitas slaugytojams ir akušeriams aktualiomis imunoprofilaktikos temomis – Skiepijimo pagrindai (20 val.) ir Imunoprofilaktikos aktualijos (8 val.).

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>