Sakyti gyvenimui „Taip“
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2022 T. 3. Nr. 6 (306)
Dissemination
Daiva Žukauskienė
Center for Social and Emotional Communication
Rasa Nasutavičienė
Institute of Logotherapy and Existential Analysis
Published 2022-06-27
PDF

Keywords

logotherapy logoterapija

How to Cite

Žukauskienė, D. and Nasutavičienė, R. (trans.) (2022) “Sakyti gyvenimui „Taip“”, Slauga. Mokslas ir praktika, 3(6 (306), pp. 43–44. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/27890 (Accessed: 2 October 2023).

Abstract

Retai kada sustojame apsvarstyti, ko mums reikia gyvenime ir ko reikia darbe, kokios asmeninės savybės mums padeda, o kokios trukdo. Kasdieninėje kalboje iš viso nevartojame tokios sąvokos kaip emocinis raštingumas ir nekeliame sau uždavinio jį tobulinti. Emocinis raštingumas – gebėjimas perskaityti ir reflektuoti savo bei kito asmens emocijas, jausmus, išgirsti ir suprasti savo mintis ir kito asmens kalbą, suvokti jo poreikius. Žmonės, siekdami tobulinti savo emocines kompetencijas, keliauja į įvairius seminarus, samdosi ugdantįjį vadovą (angl. Coaching), lankosi psichoterapijoje, savarankiškai skaito apie saviugdą, empatiją ir emocinį intelektą. Tokios paieškos duoda tam tikrų rezultatų, bet jie nebūna pakankami ir neatitinka lūkesčių.

PDF