Ethnicity as an Object of Study
-
Algimantas Valantiejus
Published 2003-12-22
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.2.5944
PDF

How to Cite

Valantiejus A. (2003) “Ethnicity as an Object of Study”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 120, pp. 140-149. doi: 10.15388/SocMintVei.2003.2.5944.

Abstract

Review: Kasatkina, Natalija; Leončikas, Tadas. 2003. Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga. Vilnius: Eugrimas.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>