What is Hermeneutics for in Sociology?
-
Algimantas Valantiejus
Published 2005-06-28
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2005.1.5990
PDF

How to Cite

Valantiejus A. (2005) “What is Hermeneutics for in Sociology?”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 150, pp. 135-141. doi: 10.15388/SocMintVei.2005.1.5990.

Abstract

Review: 1. Sverdiolas, Arūnas. 2002. Būti ar klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos – 1. Vilnius: Strofa. 2. Sverdiolas, Arūnas. 2003. Būti ar klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos – 2. Vilnius: Strofa.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>