What a Capitalism, Such a Democracy
-
Algimantas Valantiejus
Published 2008-07-24
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.1.6054
PDF

How to Cite

Valantiejus A. (2008) “What a Capitalism, Such a Democracy”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 210, pp. 146-158. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.1.6054.

Abstract

Review: Norkus, Zenonas. 2008. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>