Masters of Methodological Doubt and Their Toolbox
-
Liutauras Kraniauskas
Published 2011-12-11
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2011.2.6136
PDF

How to Cite

Kraniauskas L. (2011) “Masters of Methodological Doubt and Their Toolbox”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 29(2), pp. 314-323. doi: 10.15388/SocMintVei.2011.2.6136.

Abstract

Review: Zenonas, Norkus; Morkevičius, Vaidas. 2011. Kokybinė lyginamoji analizė: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>