No 13 (2019): „Does prescriptivism work? Non-standard lexis in Lithuanian radio and TV in 1960–2010“

No 13 (2019)

Taikomoji kalbotyra
„Does prescriptivism work? Non-standard lexis in Lithuanian radio and TV in 1960–2010“
Full Issue
PDF

Special issue: Laima Nevinskaitė, Giedrius Tamaševičius
Special issue editor: Loreta Vaicekauskienė

Published 2019-12-20

Front Matter

Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Table of Contents
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 9
1-3
PDF

Articles

Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Įvadas
Abstract views 16 | Article downloads (PDF) 12
4-7
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Tyrimų apžvalga
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 16
8-19
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Radijo ir televizijos kalba preskriptyviniame diskurse
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 14
20-37
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Tyrimo metodai ir medžiaga
Abstract views 17 | Article downloads (PDF) 13
38-43
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Taisomų žodžių skaičiaus kaita: kiekybinė duomenų analizė
Abstract views 13 | Article downloads (PDF) 13
44-56
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Taisomų žodžių fukcijos ir jų kaita: kokybinė duomenų analizė
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 22
57-93
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Nevinskaitė
Išvados
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 11
94-97
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Šaltiniai ir literatūra
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 18
98-107
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Santrauka
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 13
108-113
PDF
Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Summary
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 11
114-118
PDF

Back Matter

Laima Nevinskaitė | Giedrius Tamaševičius
Does prescriptivism work? Non-standard lexis in Lithuanian radio and TV in 1960–2010
Abstract views 302 | Article downloads (PDF) 38
1-118
PDF