No. 18 (2022): Specialusis numeris: Lietuvių kalba kaip klaida. Raštingumo samprata ir kalbos taisymai Lietuvos mokyklose 1950–2020: Studija [Rengiama spaudai]

No. 18 (2022)

Taikomoji kalbotyra
Specialusis numeris: Lietuvių kalba kaip klaida. Raštingumo samprata ir kalbos taisymai Lietuvos mokyklose 1950–2020: Studija [Rengiama spaudai]

Šiame žurnalo numeryje publikuojamoje studijoje iš teorinės ir kalbos variantiškumo perspektyvos kritiškai analizuojama XX a. II pusės–XXI a. pradžios Lietuvos švietimo sistemai būdinga raštingumo samprata: aptariami mokytojų taisomi rašybos, gramatikos, stiliaus ir kiti kalbos variantai, aiškinamos kalbos „klaidų“ priežastys, lyginama raida sovietiniu laikotarpiu ir po 1990. Tyrimo medžiaga – lietuvių kalbos mokyklinių rašto darbų bazė „Rašinėliai“. 

Specialiojo numerio redaktorė Loreta Vaicekauskienė

Published 2022-12-30