Mokinių ir studentų kompetencijų valdyti išorinius mokymosi veiksnius dermės aspektai
Kalbų didaktika
Virginija Jūratė Pukevičiūtė
Miglė Antanėlienė
Published 2010-02-06
https://doi.org/10.15388/Verb.2010.1.4946
PDF

How to Cite

Pukevičiūtė V. J. and Antanėlienė M. (2010) “Mokinių ir studentų kompetencijų valdyti išorinius mokymosi veiksnius dermės aspektai”, Verbum, 10, pp. 114-122. doi: 10.15388/Verb.2010.1.4946.

Abstract

Straipsnyje tyrinėjama pirmojo kurso įvairių specialybių studentų kompetencijos valdyti išorinius mokymosi veiksnius aktualumas ir svarba, tyrinėjama, kurie kompetencijos aspektai atskleidžiami kaip sudedamosios kompetencijos mokymosi mokytis dalys. Pastebėta, kad tik išoriniai mokymosi veiksniai negali nulemti sėkmingo individo mokymosi, bet derinant su vidiniais veiksniais skatina veiksmingą mokymąsi ir išmokimą. Remiantis mokslo darbais, išoriniai mokymosi aplinkos veiksniai suskirstyti į tris grupes: 1) tinkamas mokytis laikas ir vieta, skatinanti netrukdomą ir sėkmingą mokymąsi; 2) papildomi mokymosi šaltiniai, kitaip tariant, besimokančiojo interakcija su daiktais, 3) įvairios bendradarbiavimo mokantis formos, t. y. individo interakcija su kitais mokymo(si) proceso dalyviais. Gilinantis į tyrimo problemą, t. y. aiškinantis kompetencijos valdyti išorinius veiksnius kintamuosius, rodančius statistiškai reikšmingus ryšius, išryškėjo veiksmingiausi išorinės mokymosi aplinkos, skatinančios sėkmingą mokymąsi, komponentai. Tyrimo metu nustatyta, kad respondentai, linkstantys naudoti papildomus mokymosi šaltinius, dažniau siekia mokydamiesi bendradarbiauti, o siekis planuoti mokymosi laiką skatina ieškoti tinkamos mokytis vietos ir šalinti išorinius mokymosi trikdžius.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy