Vol 7 (2016): Verbum

Vol 7 (2016)

Verbum
Published 2016-12-22

Reviews

Xavier Blanco Escoda
PASAULIO GARSAI, SUSTINGĘ KALBOJE
Abstract views 174 | Article downloads (PDF) 301
261-264
PDF
Danguolė Melnikienė
LE DICTIONNAIRE QUI OFFRE LES « BRUITS DU MONDE »
Abstract views 218 | Article downloads (PDF) 339
265-270
PDF
Мария Мартемьянова
О НОВОМ ИЗДАНИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Abstract views 173 | Article downloads (PDF) 318
271-273
PDF

Kalbotyra

Sabine Albert
TRAITEMENT DE L’ADAPTATION DES EMPRUNTS DANS LE TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE
Abstract views 253 | Article downloads (PDF) 417
7-16
PDF
Daiva Aliūkaitė | Danguolė Mikulėnienė
LIETUVOS GIMNAZISTŲ POŽIŪRIS: IŠSILAVINIMAS BENDRINĖS KALBOS VAIZDINIUOSE
Abstract views 236 | Article downloads (PDF) 371
17-33
PDF
Lina Bikelienė
PERSON MARKERS IN NON-NATIVE STUDENTS’ WRITING
Abstract views 247 | Article downloads (PDF) 292
34-43
PDF
Giovanni Dotoli
LA GRAMMAIRE DANS LA PREMIÈRE ÉDITION DU DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE (1694)
Abstract views 301 | Article downloads (PDF) 346
54-65
PDF
Laura Geržotaitė | Agnė Čepaitienė
VILKAVIŠKIO JAUNUOLIŲ KALBINĖ GIMTINĖ: RIBOS, TAISYKLINGUMO IR PATRAUKLUMO VERTĖS
Abstract views 278 | Article downloads (PDF) 375
84-100
PDF
Arūnė Kairytė | Lina Bikelienė
LINGUISTIC AMBIGUITY VERSUS VAGUENESS IN BRITISH PROVERBS
Abstract views 224 | Article downloads (PDF) 481
101-110
PDF
Svetlana Kosova | Aistė Lukoševičiūtė
SPALVĄ REIŠKIANČIŲ BŪDVARDŽIŲ DERINIMAS SU DAIKTAVARDŽIAIS LIETUVIŲ IR PRANCŪZŲ KALBOSE
Abstract views 318 | Article downloads (PDF) 1556
111-126
PDF
Roma Kriaučiūnienė | Vilija Sangailaitė
AN INQUIRY INTO THE PROCESSES OF LEXICAL EXPANSION IN CURRENT ENGLISH
Abstract views 302 | Article downloads (PDF) 699
127-143
PDF
Gerda Ana Melnik
THE PHONOLOGICAL ILLUSION: THE QUALITY AND NUMBER OF EPENTHETIC VOWELS
Abstract views 202 | Article downloads (PDF) 328
144-149
PDF
Danguolė Melnikienė | Karolina Chorevič
L’HYPERBOLE ET LA LITOTE DANS LE ROMAN DE F. RABELAIS « GARGANTUA ET PANTAGRUEL »
Abstract views 346 | Article downloads (PDF) 1110
150-164
PDF
Carmen Saggiomo
IL CITOYEN NEI DIZIONARI FRANCESI TRA XVII E XVIII SECOLO
Abstract views 215 | Article downloads (PDF) 298
165-178
PDF
Dovilė Vengalienė
ON SOME HUMOROUS ASPECTS OF CONCEPTUAL BLENDING IN POLITICIZED DISCOURSE
Abstract views 237 | Article downloads (PDF) 380
179-189
PDF

Kalbų didaktika

Dalia Bukauskaitė | Dalius Jarmalavičius
EINSATZ VON GESCHLOSSENEN AUFGABEN BEIM PRÜFEN DES LESEVERSTEHENS IM FACHSPRACHENUNTERRICHT AN DER UNIVERSITÄT VILNIUS
Abstract views 228 | Article downloads (PDF) 515
190-207
PDF
Edita Butrimė | Giedrutė Grigonienė | Laima Šarkauskienė
PROFESINĖS TERMINIJOS LOTYNŲ KALBA PAGRINDŲ MOKYMASIS: STUDENTŲ POŽIŪRIS
Abstract views 357 | Article downloads (PDF) 368
208-222
PDF
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė | Aušra Žemgulienė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS
Abstract views 394 | Article downloads (PDF) 970
223-240
PDF
Daina Kazlauskaitė | Jūratė Andriuškevičienė | Ramutė Vingelienė
ADAPTATION DES METHODOLOGIES NON- CONVENTIONNELLES LORS DES PAUSES CREATIVES
Abstract views 291 | Article downloads (PDF) 747
241-251
PDF

Author Guidelines

Verbum 2016 Nr. 7
GENERAL REQUIREMENTS FOR PUBLICATIONS
Abstract views 110 | Article downloads (PDF) 90
274-277
PDF