APIE TERMINĄ POLIMORFINIS VIRUSAS
Articles
Markas Paura
Published 2017-04-06
https://doi.org/10.15388/VertStud.2009.2.10610
PDF

How to Cite

Paura M. (2017) “APIE TERMINĄ POLIMORFINIS VIRUSAS”, Vertimo studijos, 20, pp. 162-170. doi: 10.15388/VertStud.2009.2.10610.

Abstract

Šiame straipsnyje aptariamas terminas polimorfinis virusas ir jo apibrėžties tikslu­mas bei dar trys vienodos darybos kompiuterių virusų pavadinimai. Informacijos apie polimorfinį virusą tikslumas tikrinamas per jam artimų terminų apibrėžtis ir jų komentarus. Kompiuterių virusus nusakantys terminai negali egzistuoti izoliuotai, todėl pateikiami įrodymai, kad jie gali sudaryti vieną iš daugelio įmanomų kom­piuterių viruso sąvokos realizacijos priemonių. Termino polimorfinis virusas pagrin­du sukurti kiti virusų pavadinimai, nors ir su tarptautiniu dėmeniu, neprieštarauja bendriesiems lietuvių kalbos reikalavimams dėl jų analogijos su jau vartojamais kitų mokslo sričių terminais, o užsienio kompiuterių saugos specialistų pateikiami terminografiniai šaltiniai padeda juos tiksliau įvardyti ir apibrėžti.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy