NAUJAS ŽVILGSNIS Į GRĖSMĘ, PAVOJŲ IR PAŽEIDŽIAMUMĄ
Articles
Markas Paura
Published 2017-04-12
https://doi.org/10.15388/VertStud.2008.1.10617
PDF

How to Cite

Paura, M. (tran.) (2017) “NAUJAS ŽVILGSNIS Į GRĖSMĘ, PAVOJŲ IR PAŽEIDŽIAMUMĄ”, Vertimo studijos, 1, pp. 37–44. doi:10.15388/VertStud.2008.1.10617.

Abstract

Šiandienis kompiuteris nebėra vien tik skaičiavimo mašina – jo atliekamos funkcijos gerokai lenkia pirmtakų galimybes. Bet tai – tik mechanizmas ir jo veikimas kartkartėmis gali sutrikti. Tokius sutrikimus nagrinėja palyginti nauja kompiuterijos mokslo šaka – kompiuterių sauga. Dalykinė informacija apie kompiuterių saugą lietuvių kalba yra labai fragmentiška ir nesutvarkyta. Daug daugiau žinių yra sukaupę užsienio valstybių kovos su kompiuterių saugai nepageidaujamais veiksniais priemonių kūrėjai. Nagrinėdami užsienio specialistų pateikiamus kompiuterių saugos terminus ir jų apibrėžtis pastebėjome, kad bendrinės lietuvių kalbos žodis dažnai virsta tam tikrą reikšmę turinčiu terminu. Jei būtų nustatyta, kad tai yra tam tikra tendencija, į kompiuterių saugos terminiją būtų galima žvelgti kaip į šiuo metu egzistuojančių lietuvių kalbos žodžių naujų prasmių ir reikšmių kūrimosi pavyzdį.
PDF