Elektroninėje komercijoje vykdomos komunikacijos pritaikymas tikslinės rinkos kultūriniams ypatumams
-
Natalija Guseva
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1667
PDF

How to Cite

Guseva N. (2012). Elektroninėje komercijoje vykdomos komunikacijos pritaikymas tikslinės rinkos kultūriniams ypatumams. Information & Media, 60, 84-95. https://doi.org/10.15388/Im.2012.0.1667

Abstract

Vis platesnis globalaus tinklo – interneto – naudojimas leido tikėtis, kad bus sukurtas naujas standartizuotas komunikacijos būdas nepaisant kultūros, socialinių ir asmeninių skirtumų. Tačiau empiriniai tyrimai ir elektroninę komerciją vykdančių įmonių praktika parodė, kad populiarėjant elektroninei komunikacijai klientai teigiamai reaguoja į nestandartizuotus rinkodaros veiksmus, kurie yra pritaikyti jų kultūriniams ypatumams. Straipsnyje pripažįstama, kad siekiant atitikti klientų lūkesčius būtina pažinti esminius rinkodaros veiksmų suvokimo skirtumus įvairiose kultūrose, parodoma, kokius būdus verslo veikėjai, norintys plėsti verslą elektroninėje erdvėje globaliu mastu, galėtų pasitelkti, kad suderintų elektroninių sistemų teikiamas automatizavimo galimybes ir individualaus bendravimo su kiekvienu klientu pranašumus. Be to, pasiūlytas elektroninės parduotuvės, kaip verslo komunikacijos instrumento, pritaikymo tikslinei kultūrai metodas, grindžiamas kultūros dimensijomis ir interneto svetainių analizės modeliu VPTCS ir numatantis integruoti kultūros veiksnius į elektroninės parduotuvės plėtros projektą.
Reikšminiai žodžiai: elektroninė komercija, lokalizavimas, kultūra, personalizavimas.

Adaptation of Communication in Electronic Commerce to the Cultural Particularities of the Target Market
Natalija Guseva

Summary
The wider usage of the global Internet network has generated an illusion that the new standardized means of communication can be created, which could ignore the cultural, social or personal differences of customers. However, empirical findings and e-commerce experience show that clients are more positive about the marketing actions tailored to their cultural and personal peculiarities. It is essential to be aware of the differences in the perception of marketing by various cultures. This paper shows the methods to be invoked by business actors with the aim to expand commercial activities on the electronic market, taking into consideration the cultural differences of potential clients and using the possibilities provided by automated client-relation systems. Finally, the method integrating the cultural dimensions into an e-shop creation and developing project is proposed.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy