Application of pure aspect-oriented design patterns in the development of AO frameworks: A case study
Informacijos sistemos ir modeliavimas
Žilvinas Vaira
Albertas Čaplinskas
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3142
PDF

How to Cite

Vaira Žilvinas, & Čaplinskas A. (2011). Application of pure aspect-oriented design patterns in the development of AO frameworks: A case study. Information & Media, 56, 146-155. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3142

Abstract

The paper discusses results of a case study on the advantages applying pure aspect design patterns in the development of aspect-oriented (AO) application frameworks. By an AO application framework we mean a framework which, alongside with traditional object-oriented (OO) framework customization mechanisms, provides also abstract aspects as hot spots. We have tested the hypothesis that pure AO design patterns should promote the ease of designing collaborating abstract aspects representing hot spots. To this end, we studied the process of reworking of the OO simulation application framework into the AO framework. During this study, appropriate qualitative and quantitative data have been collected. The paper presents the generalization of the collected data and concludes that the above hypothesis has been proven.

Objektinio karkaso pertvarkymas naudojant aspektinius projektavimo šablonus
Žilvinas Vaira, Albertas Čaplinskas

Summary
Straipsnyje pateikiami aspektinių projektavimo šablonų naudojimo aspektiniams dalykiniams karkasams projektuoti eksperimentinio tyrimo rezultatai. Aspektinis dalykinis karkasas – tai toks karkasas, kuriame greta tradicinių objektinio karkaso riemonių naudojami ir abstraktūs aspektai. Atliekant tyrimą siekta išsiaiškinti, kokiu mastu aspektiniai projektavimo šablonai palengvina abstrakčiųjų aspektų ansamblių projektavimą tokiuose karkasuose. Eksperimentas atliktas kaip atvejo analizė. Analizuotas imitacinio modeliavimo uždavinių sprendimo karkaso pertvarkymas iš objektinio į aspektinį. Straipsnyje iškeltos kelios hipotezės apie aspektinių projektavimo šablonų naudojimo rezultatus ir pateikti tas hipotezes patvirtinantys šiame eksperimentiniame tyrime surinkti kokybiniai ir kiekybiniai duomenys.

: 18px;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy