Studijų programų reikalavimų inžinerijos metodas ir informacijos sistema
Informacinės technologijos
Vitalijus Denisovas
Saulius Gudas
Jurij Tekutov
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3180
PDF

How to Cite

Denisovas V., Gudas S., & Tekutov J. (2010). Studijų programų reikalavimų inžinerijos metodas ir informacijos sistema. Information & Media, 53, 106-126. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3180

Abstract

Straipsnyje apžvelgiamos informatikos studijų programų kūrimo ir atnaujinimo aukštosiose mokyklose problemos, nagrinėjami esami informatikos studijų programų reikalavimų šaltiniai. Studijų programa nagrinėjama sisteminiu požiūriu, jai kurti, analizei, priežiūrai ir tobulinti taikomi sistemų inžinerijos metodai ir programinės įrangos priemonės. Sukurta originali studijų programos reikalavimų valdymo sistema, kuri reikalavimus saugo sistemos duomenų bazėje. Pateikta šios sistemos taikymo metodika, leidžianti analizuoti ir vertinti reikalavimus informatikos studijų programoms, modernizuoti šių studijų programų struktūrą ir turinį.
Pagrindiniai žodžiai: studijų programa, reikalavimų inžinerija, programinės įrangos priemonės, studijų programų inžinerijos procesas, reikalavimų valdymo sistema.

The Engineering Method and Information System of Study Programme Requirements
Vitalijus Denisovas, Saulius Gudas, Jurij Tekutov

Summary
This article is devoted to the formulation and implementation of quite a novel interdisciplinary approach to curriculum development, which is based on the application of systems the engineering methods and modern CASE tools. IBM Rational RequisiteProTM is a tool chosen for curriculum requirements management. It allows the input, updating, tracking, and a review of requirements during the project lifecycle. To support the curriculum development procedure a new engineering system of study program requirements has been developed and implemented. A new methodology of using this system is provided in solving one of the most topical problems of informatics studies in Lithuania – modernization of bachelor studies in order to meet the new study regulations recently issued by the Ministry of Education. The methodology has been approbated by successfully applying it to the analysis, improvement and updating of the Informatics study programs of the Klaipeda University.

/span>

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy