Lietuvos mokslininkų komunikacija: mokslo kūriniams publikuoti pasirenkamų mokslo leidinių atvejo studija
Science Communication
Renata Matkevičienė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3318
PDF

How to Cite

Matkevičienė R. (2009). Lietuvos mokslininkų komunikacija: mokslo kūriniams publikuoti pasirenkamų mokslo leidinių atvejo studija. Information & Media, 49, 84-98. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3318

Abstract

Mokslo komunikacija, išryškinanti mokslo idėjų, tyrimo rezultatų sklaidą, mokslininkų bendravimą ir bendradarbiavimą, tampa aktualia ir vis dažniau diskutuojama tema Lietuvoje. Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo atliki keli tyrimai, atskleidžiantys formaliosios mokslo komunikacijos padėtį, raišką, atsakomybę Lietuvoje. Tačiau tiek Lietuvoje, tiek užsienyje menkai tiriama mokslininkų tinklų raiškos problematika, kuri sietina su keliais tyrimo aspektais: visų pirma mokslininkų tinklų analizė leidžia nustatyti esminius, kritinius mokslinių idėjų atitinkamose srityse sankaupos taškus (mokslo leidinius, mokslines konferencijas, mokslininkų organizacijas, pan.); kita vertus, mokslininkų tinklų analizė leidžia nustatyti mokslo raidą, atitinkamos mokslo srities raidos tendencijas. Mokslininkų tinklų analizė gali leisti nustatyti ne tik formaliuosius ir neformaliuosius mokslininkų tinklus, ne tik atskleisti tarpdisciplininių mokslinių tyrimų raidos ir kaitos tendencijas, bet ir įtraukti į mokslinę diskusiją suinteresuotuosius, atskleisti mokslinės komunikacijos socialinės atsakomybės raišką.
Šiame straipsnyje pristatomas Lietuvos humanitarinių mokslų atstovų – mokslininkų požiūris į mokslo komunikaciją, analizuojant Lietuvos mokslininkų publikacijų sklaidą, mokslininkų sąsajumą su atitinkamu mokslininkų tinklu per mokslo kūriniams publikuoti pasirenkamus mokslo leidinius.
Straipsnyje pristatomas 2008 metais atliktas Lietuvos mokslininkų, publikuojančių savo mokslo kūrinius Lietuvos valstybės remiamuose mokslo leidiniuose, tyrimas.

Lithuanian scietists’ communication: case study of the choice of scietific journals for scietific publications
Renata Matkevičienė

Summary
Science communication is going to be the most actual theme that is discussed in Lithuania, including analysis of development and spread of scientific ideas, results of scientific researchers, and cooperation and collaboration of scientific community. In recent years, in Lithuania there were developed several researches for analysis of the position and conditions, expression and manifestation of formal documentary science communication. In the Lithuanian and foreign scientific tradition, the problems of scientific networks (networks of scientists) were investigated only in the context of scientific communication, but the network question was not raised.
The aim of the investigation (carried 2008) could be named as, first, analysis of the networks of scientists allows to show the main points of collections of scientific ideas in particular scientific spheres (scientific journals, scientific conferences, scientific organizations, etc.); second, analysis of scientific network to show the development of the scientific sphere, the evolution of scientific ideas and main tendencies.
Analysis of the network of scientists allows to investigate not only formal and informal scientific network, but also to exhibit tendencies of the development and change of interdisciplinary scientific researches, as well as to involve scientists and other interested parties into discussion.
The research deals with attitudes of Lithuanian scientists working in the field of humanities toward science communication, analysis of the development of scientific publications, relations among scientists through the scientific journals that are selected for publication of scientific articles.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2