Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros įtaka žiniasklaidos priemonės turiniui
Komunikacija ir žiniasklaida
Deimantas Jastramskis
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3351
PDF

How to Cite

Jastramskis D. (2008). Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės struktūros įtaka žiniasklaidos priemonės turiniui. Information & Media, 46, 136-150. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3351

Abstract

Skirtingos žiniasklaidos organizacijos nuosavybės formos ir struktūros bei nuosavybės teisės valdytojų dalyvavimas arba nedalyvavimas organizacijos administravimo veikloje ir formuojant redakcijos politiką sudaro skirtingas sąlygas skleisti vienokį ar kitokį žiniasklaidos priemonės turinį. Šio straipsnio tikslas – aptarti skirtingų žiniasklaidos organizacijų nuosavybės struktūrų galimą įtaką žiniasklaidos priemonių turiniui, išanalizuoti Lietuvos nacionalinius dienraščius leidžiančių organizacijų nuosavybės struktūras bei jų įtaką redakcijos veiklai. Straipsnyje teigiama, kad tikimybė užtikrinti labiau nepriklausomą nuo žiniasklaidos organizacijos savininkų redakcijos politiką yra tuo didesnė, kuo yra sudėtingesnė ir įvairesnė pati nuosavybės struktūra, akcininkų interesų išskaidymas ir nepriklausoma, atsakinga visuomenei redakcijos politika sudaro sąlygas objektyviam žiniasklaidos turiniui, kuris yra visuomenės pasitikėjimo žiniasklaida didėjimo veiksnys, sukuriantis palankią situaciją žiniasklaidos organizacijai patenkinti turtinį nuosavybės valdytojų interesą.
Pagrindiniai žodžiai: žiniasklaidos organizacija, nuosavybės struktūra, įtaka, turinys, nacionalinis dienraštis.

The influence of ownership structure of media organization on content of media
Deimantas Jastramskis

Summary
Different ownership structures of media organizations and participation or not participation of shareholders in the making of editorial policy create different conditions for dissemination of media content. The aim of the article is to analyze ownership structures of organizations of Lithuanian national dailies and their influence on content of these dailies. There is a greater probability for editors of media organizations to ensure independent editorial policy when ownership structures are more complex and various. Both depersonalization of shareholders’ interests and independent, socially responsible editorial policy form conditions for objectivity of media content. Such situation is favorable for profitable operation and fulfillment of property interests of media organizations’ owners.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy