Studies of Ona Bagnickaitė’s Collection of Japanese Prints
Articles
Dalia Jonynaitė
Lithuanian Art Museum
Published 2002-12-01
https://doi.org/10.15388/AOV.2002.18305
PDF

How to Cite

Jonynaitė D. (2002) “Studies of Ona Bagnickaitė’s Collection of Japanese Prints”, Acta Orientalia Vilnensia, 3, pp. 195–202. doi: 10.15388/AOV.2002.18305.

Abstract

Straipsnyje kalbama apie vienos idomiausių ir vientisiausių Lietuvoje Ukijo-e graviūrų kolekcijos tyrinėjimus. Šiuo metu ji saugoma “Aušros” muziejuje Šiauliuose ir memorialiniame Balio Sruogos name-muziejuje Kaune. Prieš karą buvusios garsios dailininkės audėjos Onos Bagnickaitės japoniškų medžio raižinių rinkinys 1940 metais kartu su kitu dvarų inventoriumi pateko į LTSR muziejus praradęs visą žimanomą metriką. Minimi ir septintajame dešimtmetyje atlikti ikonografiniai rinkinio tyrimai, bet daugiau dėmesio skiriama kolekciją surinkusios menininkės asmenybei ir technologinėms kūrinių studijoms, kurias pastaraisiais metais atliko Lietuvos dailės muziejaus ir Prano Gudyno restauravimo centro mokslininkai tyrėjai bei restauratoriai. Remdamiesi Margaret Miller Kanada, Thimothy Barreto darbais tyrinėjome, ant kokio popieriaus spausdintos graviūros, kaip jis buvo paruoštas spausdinimui. Atsižvelgiant į šių studijų rezultatus buvo pagristos ir parinktos subtilių japonų meno kūrinių restauravimo technologijos.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy