Об англо-американизмах в современном французском языке
Articles
А. Стронгина
Published 1973-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20478
PDF

How to Cite

Стронгина, А. (tran.) (1973) “Об англо-американизмах в современном французском языке”, Kalbotyra, 24(3), pp. 211–219. doi:10.15388/Knygotyra.1973.20478.

Abstract

Prancūzistams didelį susirūpinimą kelia nepaprastas angloamerikonizmų antplūdis į dabartinę prancūzų kalbą. Minimas reiškinys yra nuolatinių diskusijų objektas prancūzų lingvistinėje literatūroje, kurioje atsispindi kraštutinės pozicijos. Straipsnyje nurodomi žodžių plūdimo iš vienos kalbos į kitą sąlygos, pagrindiniai principai, pagal kuriuos skolinys prigyja kalboje ir tampa teisėtu semantiniu ir morfologiniu-sintaksiniu požiūriu. Tokiu būdu angloamerikonizmai nesudaro svetimo elemento darniame kalbos funkcionavime.

PDF