Semantic Sentence-Types in Lithuanian and English
Articles
L. Valeika
Published 1975-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1975.20712
PDF

How to Cite

Valeika L. (1975) “Semantic Sentence-Types in Lithuanian and English”, Kalbotyra, 26(3), pp. 51–64. doi: 10.15388/Knygotyra.1975.20712.

Abstract

Straipsnyje aprašomi semantiniai sakinių tipai lietuvių ir anglų kalbose. Išskiriami asmeniniai ir beasmeniai sakiniai. Asmeniniai skirstomi į tranzityvinius ir intranzityvinius, deskriptyvinius, lokatyvinius, temporalinius ir posesyvinius.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy