Semantic-Structural Peculiarities of Possessive Constructions
Articles
L. Valeika
Published 1973-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20515
PDF

How to Cite

Valeika L. (1973) “Semantic-Structural Peculiarities of Possessive Constructions”, Kalbotyra, 25(3), pp. 51–57. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20515.

Abstract

Straipsnyje nagrinėjami posesyvinių junginių semantiniai bei struktūriniai ypatumai. Nustatyta, kad posesyviniai junginiai lietuvių ir anglų kalbose yra homonimiški ir polisemiški. Be konteksto, lietuvių ir anglų kalbos determinuoja posesyvinį junginį morfologinėmis bei sintaksinėmis priemonėmis. Būdama flektyvine kalba, lietuvių kalba dažniau naudojasi morfologinėmis priemonėmis; anglų kalboje, kur fleksijų palyginti labai nedaug, tokie junginiai determinuojami dažniausiai sintaksinėmis priemonėmis.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy