Some Functional Aspects of Noun Modifiers in Lithuanian and English
Articles
L. Valeika
Published 1972-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1972.20129
PDF

How to Cite

Valeika L. (1972) “Some Functional Aspects of Noun Modifiers in Lithuanian and English”, Kalbotyra, 23(3), pp. 81–92. doi: 10.15388/Knygotyra.1972.20129.

Abstract

Lietuvių ir anglų kalbose daiktavardis praktiškai gali prisijungti visas kalbos dalis - būdvardį, daiktavardį, įvardį, skaitvardį, dalyvį ir prieveiksmį. Visi pažyminiai vienokiu ar kitokiu laipsniu ar būdu konkretizuoja (determinuoja) daiktavardį. Visi pažyminiai skirstomi į dvi grupes: pažyminiai, tiesiogiai determinuojantys daiktavardį (daiktavardžiai, būdvardžiai, skaitvardžiai, dalyviai, nežymimieji įvardžiai) ir pažyminiai, netiesiogiai determinuojantys daiktavardį (artikeliai, parodomieji ir savybiniai įvardžiai). Pagal žymimumo ir nežymimumo koreliaciją visi determinatyvai skirstomi į žymimuosius ir nežymimuosius. Pagal valentingumą žymimieji ir nežymimieji determinatyvai dalijami į dvi grupes: absoliutūs ir neabsoliutūs. Absoliučiais determinatyvais laikomi tokie determinatyvai, kurie eliminuoja kitus determinatyvus, priklausančius tai pačiai funkcionalinei klasei. Pvz.: šis - šis stalas + → * mano šis stalas; this this table + → * my this table.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy