A few Observations on the so-called Abstract Sentences in Lithuanian and English
Articles
L. Valeika
Published 1976-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1976.21809
PDF

How to Cite

Valeika L. (1976) “A few Observations on the so-called Abstract Sentences in Lithuanian and English”, Kalbotyra, 27(3), pp. 83–86. doi: 10.15388/Knygotyra.1976.21809.

Abstract

Pagal veiksnio funkciją sakiniai skirstomi į konkrečius ir abstrakčius. Pvz.: Strutis greitai bėga (abstraktus), nes veiksnys reiškia visą klasę; Šis strutis greitai bėga (konkretus), nes veiksnys reiškia konkretų objektą. Straipsnyje bandoma parodyti, kad lietuvių ir anglų kalbose ne tik konkretūs, bet ir abstraktūs sakiniai teikia daiktavardinių junginių. Daiktavardžių derivacija yra sąlygojama dvejopo pobūdžio faktorių: komunikatyvinių ir ekstralingvistinių.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy