Zur Übersetzung des Romans <em>Einsetzung eines Königs</em> von A. Zweig ins Litauische
Articles
Sigita Barniškienė
Lehrstuhl für deutsche und französische Philologie, Vytautas Magnus Universität
Published 2006-12-01
PDF

How to Cite

Barniškienė S. (2006) “Zur Übersetzung des Romans <em>Einsetzung eines Königs</em&gt; von A. Zweig ins Litauische”, Kalbotyra, 56(3), pp. 15–23. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23223 (Accessed: 1December2022).

Abstract

Straipsnyje pateikiami vertėjo Ksavero Urbanavičiaus biografiniai duomenys bei nagrinėjamos kalbinės 1955 metais jo išversto A. Zweigo romano Mindaugas II ypatybės.

1955–1956 metais spaudoje pasirodžiusiose recenzijose autoriai daugiausia akcentavo A. Zweigo romano “antiimperialistinę” ideologiją, o vertimo kokybės beveik neaptarinėjo.

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama sulietuvintiems vietovardžiams bei asmenvardžiams, vertėjo komentarams, paaiškinantiems įvairias realijas, geografines, religines sąvokas. Pastebima, jog prancūziškos citatos dažniausiai verčiamos į lietuvių kalbą, o rusiški žodžiai neverčiami. Vertėjas stengiasi paaiškinti intertekstualias romano vietas, įterpdamas citatų autorių pavardes bei komentuodamas nuorodas į kitus kūrinius. Vykusiai parinkti frazeologizmų vertimo ekvivalentai, santrumpų dešifravimas liudija vertėjo kompetenciją bei siekį palengvinti verčiamo teksto suvokimą skaitytojui. Vertėjas tampa teksto bendraautoriumi, tarpininku tarp originalo bei lietuvių skaitytojo.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy