Irony in the Headlines
Articles
Dovilė Vengalienė
Vilniaus universitetas, Kauno Humanitarinis fakultetas
Published 2006-12-01
PDF

How to Cite

Vengalienė D. (2006) “Irony in the Headlines”, Kalbotyra, 56(3), pp. 150–155. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23240 (Accessed: 30September2022).

Abstract

Straipsnis skirtas ironijos fenomeno tyrimui internetinių tinklapių antraštėse. Atlikta analizė leidžia daryti prielaidas, kad ironijos kaip kalbinės figūros vartojimas antraštėse tiesiogiai priklauso nuo masinės informacijos perdavimo kanalo bei nuo ekonominės-politinės situacijos šalyje. Nuo to priklauso ne tik ironijos vartojimo dažnumas, bet ir ironijos forma, kuri kinta nuo švelnaus humoro iki kandaus sarkazmo. Atliekant antraščių tyrimą ypatingas dėmesys buvo skiriamas vardažodžių ir vietovardžių vartosenai, sukuriančiai ironišką efektą dešimčia skirtingų būdų.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy