Concerning the Scope and Aspects of Linguistic Stylistics
Articles
L. Drazdauskienė
Published 1977-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1977.23493
PDF

How to Cite

Drazdauskienė L. (1977) “Concerning the Scope and Aspects of Linguistic Stylistics”, Kalbotyra, 28(3), pp. 13–15. doi: 10.15388/Knygotyra.1977.23493.

Abstract

Straipsnyje, remiantis naujausiais darbais ir anglų kalbos medžiaga, svarstomos lingvistinės stilistikos, besiformuojančio ir didelį susidomėjimą keliančio mokslo, problematikos įvairovė, jo pobūdis ir tikslas. Lingvistinės stilistikos objektas, jo interdisciplinariniai klausimai, manoma, yra išspręsti. Tebėra diskutuojama, ar ji yra deskriptyvinis ar rekomendacinis mokslas. Straipsnyje teigiama, kad jis yra tiek deskriptyvinis, tiek rekomendacinis mokslas, nes, be bendrųjų teorinių lingvistinės komunikacijos proceso klausimų, kaip: kalbos funkcijos, funkciniai stiliai, situacinė kalbos įvairovė, kalbos priemonių efektyvumo apibūdinimas ir kita, lingvistinė stilistika turi rekomenduoti, kaip efektyviai vartoti kalbą. Lingvistinės rekomendacijos aktualios, studijuojant užsienio kalbą, tuo labiau, kad pastaruoju metu anglų kalbos specialistai neigia norminės anglų kalbos priimtinumą kalbantiems gimtąja kalba.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy