Laparoskopinė ranka asistuojama storosios žarnos chirurgija naudojant transumbilikalinį pjūvį
-
Vilma Brazytė
Narimantas Evaldas Samalavičius
Renatas Tikuišis
Povilas Miliauskas
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2011.1.2080
PDF

How to Cite

1.
Laparoskopinė ranka asistuojama storosios žarnos chirurgija naudojant transumbilikalinį pjūvį. LS [Internet]. 2011 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 27];9(3-4). Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2080

Abstract

Vilma Brazytė1, Narimantas Evaldas Samalavičius1, Renatas Tikuišis2, Povilas Miliauskas2

1 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinika, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika
2 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Intensyviosiosios terapijos ir anesteziologijos skyrius, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

El. paštas: narimantas.samalavicius@vuoi.lt

Tikslas
Išanalizuoti chirurginius rezultatus po laparoskopinių ranka asistuojamų storosios žarnos operacijų, atliktų nuo 2009 07 01 iki 2010 12 31 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinikoje, laparoskopinį diską įkišus per transumbilikalinį pjūvį.

Ligoniai ir metodai
Per 18 mėnesių Vilniaus universiteto Onkologijos institute atlikta 51 laparoskopinė ranka asistuojama storosios žarnos operacija naudojant transumbilikalinį laparoskopinio disko pjūvį. Operuoti 25 vyrai ir 26 moterys, kurių amžius svyravo nuo 37 iki 84 metų, vidurkis 63 metai. Atliktos 22 (43 %) tiesiosios žarnos rezekcijos ir dalinė totalinė mezorektalinė ekscizija (TME) dėl navikų viršutiniame tiesiosios žarnos ampulės trečdalyje, 16 (31 %) kairės pusės hemikolektomijų, 8 (16 %) riestinės žarnos rezekcijos, 3 (6 %) skersinės žarnos rezekcijos, 2 (4 %) rektosigminės dalies rezekcijos. 45 (88 %) ligoniai operuoti dėl storosios žarnos vėžio, 4 (8 %) – dėl endoskopiškai nepašalinamų storosio žarnos adenomų ir 2 (4 %) – dėl storosios žarnos Kronos ligos. Iš 45 ligonių, operuotų dėl storosios žarnos vėžio, 3 buvo 0 stadijos (pTis), 12 – I stadijos, 11 – II stadijos, 16 – III stadijos, 3 – IV stadijos. Operacijos truko nuo 50 minučių iki 3 valandų 5 minučių, vidutiniškai 1 valandą ir 45 minutes.

Rezultatai
Vidutinė bendra hospitalizacijos trukmė buvo 10 dienų, pooperacinė gulėjimo trukmė – 8 dienos (nuo 4 iki 30 dienų). Pooperacinė eiga komplikavosi 4 (8 %) ligoniams: vienam – žarnos perforacija virš jungties ir susidaręs parakolinis pūlinys, vienam – kraujavimas iš anastomozės, vienam – pilvo ertmės infiltratas, vienam – žaizdos infekcija. Pakartotinai operuotas 1 (2 %) ligonis: dėl žarnos perforacijos ir susidariusio pūlinio atlikta laparotomija, pūlinio drenavimas, žarna susiūta ir suformuota prevencinė ileostoma. Ligonių, operuotų dėl storosios žarnos vėžio (45), pooperaciniuose preparatuose rasta nuo 8 iki 54 limfmazgių, vidurkis 16 limfmazgių.

Išvada
Laparoskopinė ranka asistuojama storosios žarnos chirurgija per transumbilikalinį pjūvį buvo saugi ir patikima laparoskopinės chirurgijos alternatyva, susijusi su nedideliu komplikacijų skaičiumi ir neilga operacijos trukme. Jos ankstyvieji chirurgai ir kosmetiniai rezultatai buvo geri.

Reikšminiai žodžiai: ranka asistuojama laparoskopinė chirurgija, storosios žarnos vėžys, komplikacijos.

Hand-assisted laparoscopic colorectal surgery via transumbilical incision

Vilma Brazytė1, Narimantas Evaldas Samalavičius1,Renatas Tikuišis2, Povilas Miliauskas2

1 Oncology Institute of Vilnius University, Clinic of Surgery,
Santariškių Str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
2 Oncology Institute of Vilnius University, Intensive Care and Anestesiology Department, Santariškių Str. 1, LT-08660

E-mail: narimantas.samalavicius@vuoi.lt

Objective
Analysis of results of hand-assisted laparoscopic colorectal surgery via transumbilical hand-port incision, performed at the Oncology Institute of Vilnius University from 1 July 2009 to 31 December 2010.

Patients and methods
Fifty-one patients underwent hand-assisted laparoscopic colorectal surgery over a period of eighteen months. There were 25 males and 26 females, age range 37 to 84 years, mean 63 years. Twenty-two (43%) patients underwent rectal resections with partial total mesorectal excision (TME) for superior third rectal tumours, 16 (31%) left hemicolectomies, 8 (16%) sigmoid resections, 3 (6%) transverse colon resections, 2 (4%) rectosigmoid resections. Forty-five (88%) patients were operated on for malignancies: for stage 0 (pTis) – 3, stage I – 12, stage II – 11, stage III – 16, stage IV – 3. Others were operated on for benign diseases: endoscopically inextirpable colorectal adenomas 4 (8%) and Chron’s disease 2 (4%). The operations lasted from 50 minutes to 3 hours and 5 minutes, on average 1 hour and 45 minutes.

Results
The median in-hospital stay was 10 days, postoperative stay 8 days, range 4–30 days. Complications occurred in 4 (8%) patients: colon perforation above anastomosis and paracolical abscess in one patient (he underwent laparotomy, drainage of abscess, suture of colon defect and preventive ileostomy), bleeding from anastomosis site in 1, infiltration in abdominal cavity in 1, wound infection also in 1 patient. In the postoperative patients operated on for colorectal cancer, the mean lymph node harvest was 16, range 8–54.

Conclusion
Hand-assited laparoscopic colorectal surgery via transumbilical hand-port incision was a safe and reliable alternative to straight laparoscopic surgery, related to a low complication rate, short operative time and showed good short-term surgical and cosmetic results.

Keywords: hand-assited laparoscopic colorectal surgery, colon cancer, complications.

PDF

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>