Laparoskopinė storosios žarnos chirurgija Vilniaus universiteto Onkologijos institute
-
Narimantas Evaldas Samalavičius
Giedrė Rudinskaitė
Alfredas Kilius
Artur Mečkovski
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.4.2142
PDF

How to Cite

1.
Laparoskopinė storosios žarnos chirurgija Vilniaus universiteto Onkologijos institute. LS [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2023 Oct. 2];6(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2142

Abstract

Narimantas Evaldas Samalavičius1, 2, Giedrė Rudinskaitė2, Alfredas Kilius2, Artur Mečkovski2
1 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus Universiteto Onkologijos instituto, Chirurgijos klinika, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: narimantas.samalavičius@loc.lt

Darbo tikslas

Surinkti ir išanalizuoti duomenis apie laparoskopines storosios žarnos operacijas, atliktas Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinikoje nuo 2006 m. vasario 23 d. iki 2008 m. liepos 23 d

Ligoniai ir metodai

Minėtu laikotarpiu Vilniaus universiteto Onkologijos institute atliktos 47 laparoskopinės operacijos dėl storosios žarnos patologijos. Operuoti 23 vyrai ir 15 moterų, amžius nuo 22 iki 82 metų, vidurkis 65 metai. Laparoskopiškai pradėtos iš viso 49 operacijos, 2 operacijos konvertuotos į atvirąsias (konversijų procentas 4,1% ligonių). 42 operuoti dėl piktybinių ligų, 5 – dėl kitų ligų. Iš 42 ligonių, operuotų dėl piktybinių ligų, 3 (7,1%) buvo 0 stadijos, 5 (11,9%) – I stadijos, 17 (40,5%) – II stadijos, 8 (19%) – III stadijos ir 9 (21,4%) – IV stadijos vėžys. Kiti 5 ligoniai operuoti dėl šeiminės polipozės (1), opinio kolito (1), riestinės žarnos divertikulito ir striktūros (1), tiesiosios žarnos tubuloviliozinės adenomos (2). Atlikta 12 abdominoperinealinių tiesiosios žarnos rezekcijų, 14 tiesiosios žarnos rezekcijų su daline TME, 4 tiesiosios žarnos rezekcijos su visiška TME ir ileostomija, 9 riestinės gaubtinės žarnos dalies rezekcijos, 1 rektosigminė rezekcija, 2 dešinės hemikolektomijos, 2 rekonstrukcinės proktokolektomijos, 2 subtotalinės kolektomijos su ileorektostomija ir 1 laparoskopinė polipektomija. 16 (38,1%) operacijų atliktos tik laparoskopiškai, o 26 (61,9%) – laparoskopiškai asistuojant ranka. Operacijos truko nuo 50 minučių iki 7 valandų 30 minučių, vidutiniškai 2 valandas ir 54 minutes.

Rezultatai

Bendra hospitalizacijos trukmė buvo 8–26 dienos, vidutiniškai 14 dienų, pooperacinė hospitalizacijos trukmė buvo 4–20 dienų, vidutiniškai 10 dienų. Pooperacinė eiga komplikavosi 13 (27,7%) pacientų, iš kurių dėl komplikacijų buvo peroperuoti 2 (4,3%). Komplikacijos buvo tokios: eventeracija (2 pacientams, jie buvo peroperuoti), žaizdos infekcija (4), pilvo sienos flegmona (1), pilvo ertmės infiltratas (1), šlapimo susilaikymas (3), plaučių uždegimas (1), ūminis širdies ir kraujagyslių sistemos nepakankamumas (1). Pooperaciniuose preparatuose rasta nuo 2 iki 71 limfmazgio, vidutiniškai 14 limfmazgių.

Išvados

Vilniaus universiteto Onkologijos institute 2006 02 23–2008 07 23 buvo įvaldyta laparoskopinė storosios žarnos chirurgija. Pirmoji patirtis parodė, kad ji saugi ir palyginama su atvirąja chirurgija. Vėlyviems rezultatams įvertinti pooperacinio stebėjimo laikas dar yra per trumpas.

Reikšminiai žodžiai: storosios žarnos vėžys, laparoskopinė chirurgija, komplikacijos

Laparoscopic colorectal surgery at the Oncology Institute of Vilnius University

Narimantas Evaldas Samalavičius1, 2, Giedrė Rudinskaitė2, Alfredas Kilius2, Artur Mečkovski2
1 Medical Faculty of Vilnius Univerity, Clinic of Internal, Family Medicine and Oncology,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Oncology Insitute of Vilnius University, Clinic of Surgery,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: narimantas.samalavičius@loc.lt

Objective

The study was aimed to analyse data on laparoscopic colorectal surgery performed at the Oncology Institute of Vilnius University during the period 23 02 2006 to 23 07 2008.

Patients and methods

During the above-mentioned period, a total of 47 patients were operated on laparoscopically for colorectal disorders, of them 23 were males and 15 females aged 22 to 82 years, mean 65 years. From 49 attempted laparoscopic surgeries, 2 were converted into open (conversion rate 4.1%). 42 were operated on for malignancies: for stage 0 – 3 (7.1%), stage I – 5 (11.9%), stage II – 17 (40.5%), stage III – 8 (19%) and stage IV – 9 (21.4%). The rest 5 patients were operated for benign conditions: familial polyposis (1), ulcerative colitis (1), diverticular disease (1) and tubulovillous rectal adenoma (2). 12 underwent abdominoperineal resections, 14 – partial total mesorectal excision, 4 total mesorectal excision with ileostomy, 9 sigmoid resections, 1 rectosigmoid resection, 2 right hemicolectomies, 2 restorative proctocolectomies (ileoanal J pouch), 2 subtotal colectomies with ileostomy and 1 polypectomy from descending colon. 16 (38.1%) were straight laparoscopic procedures, and 26 (61.9%) were hand-asisted laparoscopic surgeries. Operating time ranged from 50 minutes to 7 hours 30 minutes, meane 2 hours 54 minutes.

Results

Median hospital stay was 14 days, range 8–26, postoperative stay was 10 days, range 4–20. The postoperative course was complicated in 13 (27.7%) cases: eventeration in 2 patients (they underwent reoperation, reoperation rate 4.3%), wound infection in 4, urinary retention in 3, phlegmon of the abdominal wall in 1, intraabdominal infiltratus in 1, pneumonia in 1 and acute cardiovascular insufficienty in 1. In postoperative specimens, the mean lymph node harvest was 14, range 2–71.

Conclusion

At the Oncology Institute of Vilnius University, during the period from 23 02 2006 to 23 07 2008, laparoscopic colorectal surgery was implemented successfully. It was safe and comparable to open surgery. To evaluate the long-term outcome, the above period of observation is not sufficient.

Keywords: colorectal cancer, laparoscopic surgery, complications

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>