Ląstelinė kardiomioplastika naudojant autologines miogenines ląsteles
-
Raimondas Širmenis
Daiva Baltriukienė
Audronė Kalvelytė
Mindaugas Balčiūnas
Radvilė Malickaitė
Edvardas Žurauskas
Virginija Bukelskienė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2191
PDF

How to Cite

1.
Širmenis R, Baltriukienė D, Kalvelytė A, Balčiūnas M, Malickaitė R, Žurauskas E, Bukelskienė V. Ląstelinė kardiomioplastika naudojant autologines miogenines ląsteles. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Oct.7];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2191

Abstract

Raimondas Širmenis1, Daiva Baltriukienė2, Audronė Kalvelytė2, Mindaugas Balčiūnas3, Radvilė Malickaitė4, Edvardas Žurauskas5, Virginija Bukelskienė2
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Biochemijos institutas, Mokslininkų g. 12, LT-08662 Vilnius
3 Vilniaus universiteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedra,
Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius
4 Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
5 Valstybinis patologijos centras, P. Baublio g. 5, LT-08406 Vilnius
El paštas: virginija@bchi.lt

Įvadas / tikslas

Sudarius žmogaus ūmaus miokardo infarkto patologiniam židiniui būdingas sąlygas gyvūno organizme, persodinti autologines kamienines miogenines ląsteles į išeminę zoną ir patvirtinti, kad jos integravosi į audinį; įvertinti eksperimentinės infarkto procedūros ir ląstelių terapijos saugumą.

Metodai

Atviros eksperimentinių gyvūnų širdies operacijos, pirminių miogeninių ląstelių linijų gavimas ir ląstelių auginimas in vitro, ląstelių žymėjimas vitaliniais dažais ar genetiniais metodais, ląstelių persodinimas į gyvūno širdį, histologinė širdies raumens analizė.

Rezultatai

Išmokta taikyti eksperimentinio infarkto sukėlimo triušio širdyje modelį; infarktas patvirtintas histologiškai; pradėtas naudoti autologinių, iš triušio skeleto raumens gautų linijų ląstelių žymėjimas vitaliniais dažais ir genetiniais metodais in vitro; ląstelių buvimas gyvūno širdies raumenyje patvirtintas histologiškai.

Išvados

Panaudojant eksperimentinius gyvūnus – triušius, įsisavinta modelinė ląstelinės kardiomioplastikos sistema, skirta reparacinio metodo taikymo gydymo praktikoje tyrimams. Ląstelių persodinimo ir prigijimo išeminiame židinyje triušio širdyje tyrimai patvirtino miokardo regeneracijos kamieninėmis ląstelėmis (mioblastais) galimybes.

Pagrindiniai žodžiai: kamieninė ląstelė, kardiomioplastika, miokardo infarktas, ląstelių terapija

Cellular cardiomyoplasty using autologous myogenic cells

Raimondas Širmenis1, Daiva Baltriukienė2, Audronė Kalvelytė2, Mindaugas Balčiūnas3, Radvilė Malickaitė4, Edvardas Žurauskas5, Virginija Bukelskienė2
1 Vilnius University Hospital Santariškių Clinics, Cardial Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Institute of Biochemistry, Mokslininkų g. 12, LT-08662 Vilnius, Lithuania
3 Vilnius University Department of Pathology, Forensic Medicine and Pharmacology,
Čiurlionio str. 21/27, LT-08661 Vilnius, Lithuania
4 Vilnius University, Heart Surgery Centre, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
5 State Centre of Pathology, P. Baublio str. 5, LT-08406 Vilnius, Lithuania
E-mail: Virginija@bchi.lt

Objective

Simulating human heart infarction in an animal (rabbit) organism, to implant autologous myogenic stem cells into the pathological focus of the animal heart and to confirm stem cell existence in the tissue; to evaluate the safety of cell therapy.

Methods

Heart operation on laboratory animals (rabbits); primary myogenic cell lines – origin and maintenance in the culture in vitro; labeling stem cells using vital dyes or genetic manipulations; cell transplantation into animal heart; histological evaluation of the tissue.

Results

In the rabbit organism, an experimental model of heart infarction was acquired; the heart infarction was confirmed histologically; the labeling of stem cells by using vital dyes and genetic manipulations was applied in vitro; histological existence of stem cells was confirmed in heart tissue.

Conclusions

In laboratory animals (rabbits), an experimental model system of cellular cardiomyoplasty was acquired. The model is intended to study the possibilities of cellular therapy in clinical practice. The study of cell transplantation into and integration in the pathological focus confirmed the possibilities of heart regeneration by using stem cell therapy.

Key words: stem cell, cardiomyoplasty, infarcted myocardium, cell therapy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)