Autologinio kraujo, išsiskyrusio po širdies operacijos, išsaugojimo ir ankstyvos reinfuzijos įvertinimas
-
Audronė Veikutienė
Rimantas Benetis
Edmundas Širvinskas
Pranas Grybauskas
Judita Andrejaitienė
Vincentas Veikutis
Jonas Šurkus
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2201
PDF

How to Cite

1.
Veikutienė A, Benetis R, Širvinskas E, Grybauskas P, Andrejaitienė J, Veikutis V, Šurkus J. Autologinio kraujo, išsiskyrusio po širdies operacijos, išsaugojimo ir ankstyvos reinfuzijos įvertinimas. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Sep.30];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2201

Abstract

Audronė Veikutienė1, Rimantas Benetis1, Edmundas Širvinskas2, Pranas Grybauskas3, Judita Andrejaitienė2, Vincentas Veikutis2, Jonas Šurkus4
1 Kauno medicinos universiteto klinikų Širdies,
krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
2 Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
3 Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
4 Kauno medicinos universiteto klinikų Nefrologijos klinika, Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
El paštas: aveikutiene@gmail.com

Įvadas / tikslas

Įvairūs metodai yra siūlomi alogeninio kraujo poreikiui po širdies operacijų sumažinti. Šio darbo tikslas – nustatyti, ar tikslinga naudoti reinfuzijai autologinį kraują, ištekėjusį ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, atsižvelgiant į reinfuzijos įtaką ligos pooperacinei eigai.

Ligoniai ir metodai

Ištirta 90 ligonių, kuriems atliktos širdies operacijos naudojant dirbtinę kraujo apytaką. Tiriamieji suskirstyti į dvi grupes. Pirmą grupę (n = 41) sudarė ligoniai, kuriems po operacijos per 4 valandas į kardiotominį rezervuarą išsiskyręs kraujas buvo surenkamas į sterilius plastikinius maišelius, centrifuguojamas, o gauti autologiniai eritrocitai grąžinami ligoniui. Antros grupės (n = 49) ligoniams išsiskyręs autologinis kraujas nebuvo grąžinamas. Palyginome hemoglobino, hematokrito, leukocitų, C reaktyviojo baltymo vertes prieš operaciją, po operacijos praėjus 4 val., 20 val. ir penktą parą. Tyrėme prokalcitonino koncentraciją serume praėjus 4 val. ir 20 val. po operacijos. Įvertinome netekto kraujo kiekį per 20 val. laikotarpį.

Rezultatai

Grupių demografiniai, intraoperaciniai duomenys, kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija, NYHA funkcinė klasė nesiskyrė. Prieš operaciją ir praėjus 4 val. po operacijos hemoglobino, hematokrito, leukocitų, C reaktyviojo baltymo, prokalcitonino vertės grupėse buvo panašios. Hemoglobino, hematokrito vertės, leukocitų skaičius tarp grupių reikšmingai nesiskyrė ir po 20 val. bei penktą parą. Praėjus 20 val. po operacijos, prokalcitonino koncentracijos padidėjimas (> 0,5–2 ng/ml) dažniau pasitaikė II grupės ligoniams (58,3% / 33,3%). Penktą parą C reaktyviojo baltymo vertė buvo mažesnė I grupėje (70,63 ± 34,23), palyginti su II grupe (93,53 ± 45,48; p < 0,05). Pooperacinis kraujo netekimas per pirmąsias 20 val. tarp grupių reikšmingai nesiskyrė. Alogeninio kraujo transfuzijų poreikis buvo reikšmingai mažesnis I grupės ligoniams: 14,6% / 38,8% (p < 0,05). Infekcinės komplikacijos registruotos I grupės 2,4% ligonių ir II grupės 10,2% ligonių (p < 0,05) Pooperacinio hospitalizavimo trukmė 35,19% buvo trumpesnė I grupės tiriamųjų (p < 0,05).

Išvada

Ankstyva po širdies operacijos ištekėjusio autologinio, centrifuguoto kraujo reinfuzija nedidino kraujavimo bei sisteminio uždegiminio atsako. Autologinių eritrocitų ankstyvos reinfuzijos grupėje mažėjo alogeninio kraujo transfuzijų poreikis, infekcinių komplikacijų rizika, buvo trumpesnė pooperacinio hospitalizavimo trukmė.

Pagrindiniai žodžiai: autologinis kraujas, alogeninis kraujas, dirbtinė kraujo apytaka

Benefit of early reinfusion of autologous shed mediastinal blood after cardiac surgery

Audronė Veikutienė1, Rimantas Benetis1, Edmundas Širvinskas2, Pranas Grybauskas3, Judita Andrejaitienė2, Vincentas Veikutis2, Jonas Šurkus4
1 Kaunas University of Medicine Hospital, Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery,
Eivenių str. 2, LT-50009 Kaunas, Lithuania
2 Kaunas University of Medicine, Institute for Biomedical Research,
Eivenių str. 2, LT-50009 Kaunas, Lithuania
3 Kaunas University of Medicine, Institute of Cardiology,
Eivenių str. 2, LT-50009 Kaunas, Lithuania
4 Kaunas University of Medicine Hospital, Department of Nefrology,
Eivenių str. 2, LT-50009 Kaunas, Lithuania
E-mail: aveikutiene@gmail.com

Background / objective

Various strategies have been proposed to decrease allogeneic transfusion requirements after cardiac surgery. The aim of the study was to evaluate the efficacy of collected and reinfused autologous shed mediastinal blood on the postoperative cource.

Patients and methods

We investigated 90 patients who underwent cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. The patients were divided into two groups: group I (n = 41) received the centrifuged autologous shed mediastinal blood collected from the cardiotomy reservoir following 4 hours after surgery; in group II (n = 49) all shed mediastinal blood was discarded (control group). Haemoglobin, haematocrit, C-reactive protein values, leucocyte count were compared before surgery, 4 h, 20 h after surgery and on the fifth postoperative day. We have measured serum procalcitonin concentration at 4 h and 20 h after cardiopulmonary bypass. We assessed drained blood loss within 20 postoperative hours.

Results

There were no significant differences in patients’ demographic, operative data, left ventricle ejection fraction, NYHA functional class between the two groups. C-reactive protein, procalcitonin concentration, haemoglobin, haematocrit values, leucocyte count did not differ between the groups before and at 4 hours after surgery. Haemoglobin, haematocrit level, leucocyte count were similar at 20 hours and on the fifth day after surgery. At 20 hours after surgery, an increase of serum procalcitonin concentration (> 0.5–2 ng/ml) was more frequent in group II (58.3% vs 33.3%). On the fifth postoperative day, the C-reactive protein value was lower in group I (70.63 ± 34.23; p < 0.05), compared to group II (93.53 ± 45.48). Postoperative blood loss did not differ between the groups. Requirement for allogeneic transfusion was significantly lower in group I (14.6% vs 38.8%; p < 0.05). Patients in group I developed less infective complications as compared with the group II (2.4% and 10.2%, respectively; p < 0.05). The length of postoperative in-hospital stay was shorter by 35.19% in group I (p < 0.05) as compared with group II.

Conclusions

Reinfusion of centrifuged autologous shed mediastinal blood did not increase bleeding tendency and systemic inflammatory response. Requirement for allogeneic transfusion, the risk of postoperative infection and the length of postoperative in-hospital stay was lower in autotransfused patients (group I). The estimation of serum procalcitonin concentration is a usable and rather informative test for evaluating inflammatory response activity after cardiac surgery.

Key words: autologous blood, allogeneic blood, cardiopulmonary bypass

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy