Vaikų smurtinių traumų ypatumai
-
Jolanta Labanauskienė
Haroldas Bernotas
Benjaminas Siaurusaitis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2239
PDF

How to Cite

1.
Vaikų smurtinių traumų ypatumai. LS [Internet]. 2007 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 29];5(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2239

Abstract

Jolanta Labanauskienė1, Haroldas Bernotas1, Benjaminas Siaurusaitis2
1 Vilniaus universiteto Vaikų ligoninė, Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika, Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius
El paštas: j.labanauskiene@yahoo.com

Įvadas / tikslas

Vaikų smurtinės traumos aktualios visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Šių traumų klinikiniai požymiai nėra specifiniai, todėl nesant tikslių anamnezės duomenų šių traumų diagnostika nėra lengva. Šio tyrimo tikslas – nustatyti vaikų smurtinių traumų ypatumus, lyginant jas su atsitiktinėmis traumomis.

Metodai

Retrospektyviai analizuota vaikų, gydytų Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje 2001-2005 metais, medicininiai dokumentai. Tirta po 200 ligonių, gydytų dėl smurtinių ir atsitiktinių traumų stacionare ir po 100 ligonių, gydytų ambulatoriškai. Analizuotos traumų priežastys, padariniai ir sunkumas.

Rezultatai

Vaikų smurtinių ir atsitiktinių traumų priežastys buvo skirtingos. Smurtinėms traumoms buvo būdingi galvos smegenų sužeidimai (55,5%), nosies kaulų, delnakaulių lūžiai, durtinės bei šautinės žaizdos, dauginiai kūno sumušimai. Jos buvo sunkesnės nei atsitiktinės traumos. Šioms buvo būdingi įvairių kūno vietų sumušimai, žaizdos, nudegimai, pavienių kaulų lūžiai.

Išvados

Vaikų smurtinių ir atsitiktinių traumų priežastys, sužeidimai ir sunkumas buvo skirtingi. Smurtinės traumos buvo daug sunkesnės pagal klinikinius kriterijus ir pediatrinę traumų skalę.

Pagrindiniai žodžiai: vaikų smurtinės ir atsitiktinės traumos, ypatumai

Specific features of the child abuse

Jolanta Labanauskienė1, Haroldas Bernotas1, Benjaminas Siaurusaitis2
1 Vilnius University Childrens Hospital, Santariškių str. 7, LT-08406 Vilnius, Lithuania
2 Clinic of Childrens Diseases of Vilnius University Medical Faculty,
Santariškių str. 7, LT-08406 Vilnius, Lithuania
E-mail: j.labanauskiene@yahoo.com

Background / objective

Child abuse trauma is a concerning issue worldwide, also in Lithuania. Clinical signs of such traumas are not specific, therefore, in lack of definite anamnestic data, the diagnostics of child abuse traumas is complicated. The purpose of this research is to determine the features of child abuse traumas by comparing them to accidental traumas.

Methods

A retrospective study of medical documents was carried out with regard to the children treated at Vilnius University Children’s Hospital in 2001–2005. The study included two groups. Each group included 200 in-patients and 100 out-patients with abuse and accidental traumas. The causes, consequences and severity of traumas were analyzed.

Results

Causes of child abuse traumas differed from those of accidental traumas. Child abuse traumas typically included cerebral affection (55.5% ), broken nasal and metacarpus bones, punctured and gunshot wounds and multiple body bruises. These traumas were more severe than accidental traumas which typically included bruises of different body parts, wounds, burns and single broken bones.

Conclusions

The causes, consequences and severity of child abuse traumas were different from those of accidental traumas. With regard to clinical criteria and according to the Pediatric Trauma Scale, abuse traumas were much more severe than accidental traumas.

Key words: child abuse and accidental injuries, specific features

PDF