Docentas Kazys Katilius ir jo sukurtoji chirurgijos mokykla
-
Antanas Sučila
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.2.2373
PDF

How to Cite

1.
Sučila A. Docentas Kazys Katilius ir jo sukurtoji chirurgijos mokykla. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Aug.18];2(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2373

Abstract

Antanas Sučila
Vilniaus universiteto Krūtinės chirurgijos centras, Žygimantų g. 3, LT-01102 Vilnius

Didingą paminklą Kazys Katilius (1904–1976) pasistatė sunkiais karo ir pokario laikais įkūręs daugiaprofilinę "Raudonojo Kryžiaus" ligoninę, tapusią specializuotų chirurginių ir kitų gydymo profilių klinikomis, savita chirurgijos mokykla. Medicinos seserims rengti 1940 m. prie ligoninės įsteigė Medicinos mokyklą, kuriai pats vadovavo, dėstė chirurgiją ir desmurgiją. K. Katilius buvo universalus chirurgas, gerai išmanė bendrąją chirurgiją, urologiją ir traumatologiją. Pripažindamas specializuotos chirurgijos reikšmę, ragino asistentus specializuotis ir puoselėjo specializuotų skyrių idėją. Jo mokslinio darbo tematika įvairi. Išspausdinti 32 darbai. K. Katilius yra 1960 m. išleisto klinikinės chirurgijos vadovėlio vienas iš autorių. Jis buvo ne tik puikus chirurgas, administratorius, pedagogas ir mokslininkas, bet ir didis humanistas, pagalbą ligoniui laikęs aukščiau visko. Niekad neatsisakė konsultuoti, operuoti arba padėti kolegai. K. Katilius garsėjo kaip puikus pedagogas. Studentai jį pelnytai laikė dėstytojo pavyzdžiu.

Reikšminiai žodžiai: K. Katilius, Vilniaus "Raudonojo Kryžiaus" ligoninė, chirurgija

Professor Kazys Katilius and his surgical school

Antanas Sučila

Kazys Katilius (1904–1976) is memorable for establishing the Red Cross Hospital in the difficult years of the war and postwar period. This hospital later on developed into specialized surgical and other clinics, into a kind of surgical school. In 1940 he established the Medical School for training nurses; he himself headed the school and gave lectures on surgery and desmurgy there. K. Katilius was a universal surgeon well versed in general surgery, urology and traumatology. He recognized the importance of specialized surgery, urged the assistants to specialize and was cherishing the idea of specialized hospital departments. The topics of his scientific works are variegated. He is the author of 32 publications, a co-author of the handbook on clinical surgery published in 1960. K. Katilius was not only a prominent surgeon, administrator, teacher and researcher, but also a great humanist who regarded the aid to the patient as the topmost issue. He never refused to give a consultation, to perform an operation or to render assistance to a colleague. Students, quite deservedly, regarded him as a model teacher.

Keywords: K. Katilius, the Vilnius Red Cross Hospital, surgery

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy