Raynaud fenomenas: ankstyvieji chirurginio gydymo rezultatai
-
Giedrius Kviecinskas
Artūras Razbadauskas
Rimvydas Gutauskas
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.1.2379
PDF

How to Cite

1.
Kviecinskas G, Razbadauskas A, Gutauskas R. Raynaud fenomenas: ankstyvieji chirurginio gydymo rezultatai. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022May18];2(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2379

Abstract

Giedrius Kviecinskas1, Artūras Razbadauskas2, Rimvydas Gutauskas2
1 Klaipėdos jūrininkų ligoninės Chirurgijos klinika,
Liepojos pl. 45, LT-5809 Klaipėda
El paštas: kviecing@takas.lt
2 Klaipėdos universitetas,
H. Manto g. 84, LT-5800 Klaipėda
Klaipėdos jūrininkų ligoninės Chirurgijos klinika,
Liepojos pl. 45, LT-5809 Klaipėda

Įvadas / tikslas

Teigiama, kad Raynaud fenomenas būdingas apie 22% pasaulio žmonių. Moterims jis pasitaiko penkis kartus dažniau nei vyrams. Darbo tikslas – išsiaiškinti Raynaud fenomeno chirurginio gydymo ankstyvuosius rezultatus.

Metodas

Darbo pobūdis retrospektyvus. Nagrinėtos 1997–2003 m. Klaipėdos jūrininkų ligoninėje nuo Raynaud sindromo gydytų ligonių, kuriems buvo atliktos krūtininės simpatektomijos, ligos istorijos ir ambulatorinės kortelės. Naudojant šalčio mėginį, lyginti priešoperaciniai duomenys ir ankstyvieji krūtinės simpatektomijos rezultatai. Šalčio mėginys – tai kraujo įsotinimo deguonimi matavimas didžiajame rankos piršte, palaikius plaštaką penkias minutes +2, +3 °C temperatūros tekančiame vandenyje. Nustatant operacijos indikacijas atsižvelgta į ligos trukmę, gretutines ligas. Ligoniai tirti ieškant galimo krūtinės atvaros sindromo, taip pat jiems atlikta žvaigždinio mazgo blokada.

Rezultatai

1997–2003 metais Klaipėdos jūrininkų ligoninėje 22 ligoniams atliktos 23 torakalinės simpatektomijos operacijos. Visiems jiems prieš operaciją ir antrą pooperacinę parą atliktas šalčio mėginys, siekiant įvertinti operacijos veiksmingumą. Atliekant šalčio mėginį prieš operaciją, kraujo įsotinimas deguonimi buvo neišmatuojamas ir pasiekdavo normalią ribą (95–99% SaO2) po 30–36 minučių. Antrą pooperacinę parą kraujo įsotinimas deguonimi sunormalėdavo per 1–2 minutes.

Išvados

Tyrimai rodo, kad chirurgiškai gydant Raynaud fenomeną, gaunami geri rezultatai ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.

Prasminiai žodžiai: Raynaud fenomenas, torakalinė simpatektomija, mažai invazyvi chirurgija, saturacija

The Raynaud phenomenon: early results of surgical treatment

Giedrius Kviecinskas1, Artūras Razbadauskas2, Rimvydas Gutauskas2

Background / Objective

The Raynaud disease phenomenon is found in about 22% of the world's population. This syndrome affects women more frequently than men. The study reports on the effectivity of thoracic sympathectomy in 1997–2003. This effectivity was valuated by a new method – oxygen saturation repair after "cold test" in the middle finger of the operated on side.

Methods

This work is a retrospective survey of the investigation and treatment of patients with Raynaud syndrome. We established the indications of the surgical treatment of Raynaud's phenomenon. The "cold test" was employed to observe short-term results of this treatment. The "cold test" is the measurement of O2 saturation in the middle finger of the hand after keeping it for 5 minutes in water at (+2)–(+3) C. The "cold test" was used to test patients before operation and on the second postoperative day after thoracic sympathectomy. To determine the indications of surgical treatment, we considered the concomitant diseases and the duration of Raynaud's phenomenon. The patients were investigated for the possibility of thoracic outlet syndrome. Before surgery, for all patients the ganglion stellatum blockade was performed.

Results

During 1997–2003, 23 sympathectomies for 22 patients were performed. All patients were tested with the "cold method" before surgery and on the second postoperative day. Before operation, O2 saturation was unmeasurable and restored till the normal range after 30–36 minutes. On the second postoperative day the saturation was unmeasurable too, but it restored to the normal range in 1–2 minutes.

Conclusions

The surgical treatment of Raynaud's phenomenon is effective in a short postoperative period. The "cold method" is effective for evaluating effectivity of thoracic sympathectomy.

Keywords: Raynaud's phenomenon, thoracic sympathectomy, minimal invasive surgery, saturation

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)