Užpakalinis tarpvietės blokas operuojant išangę ir tiesiąją žarną
-
Tomas Poškus
Narimantas Evaldas Samalavičius
Romanas Kęstutis Drąsutis
Gintautas Radžiūnas
Antanas Vaitkus
Alfredas Songaila
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.3.2411
PDF

How to Cite

1.
Užpakalinis tarpvietės blokas operuojant išangę ir tiesiąją žarną. LS [Internet]. 2003 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 29];1(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2411

Abstract

Tomas Poškus, Narimantas Evaldas Samalavičius, Romanas Kęstutis Drąsutis, Gintautas Radžiūnas, Antanas Vaitkus, Alfredas Songaila
Vilniaus centro universitetinės ligoninės Chirurgijos skyrius,
Žygimantų g. 3, LT-2001 Vilnius
El paštas: toshcus@yahoo.com

Tikslas

Įvertinti kombinuoto vietinės ir regioninės nejautros metodo – užpakalinio tarpvietės bloko – rezultatus atliekant išangės ir tiesiosios žarnos operacijas.

Ligoniai ir metodai

Nuo 2002 07 10 iki 2003 04 18 Vilniaus centro universitetinės ligoninės Chirurgijos skyriuje buvo operuota 117 ligonių, sirgusių įvairiomis išangės ir tiesiosios žarnos ligomis. Straipsnyje detaliai aprašoma užpakalinio tarpvietės bloko metodika, naudojama šių operacijų metu.

Rezultatai

Atliktos 29 šoninės sfinkterotomijos Notaras būdu, 65 hemoroidektomijos Nivatvongs būdu, 11 hemoroidektomijų ir šoninių sfinkterotomijų, 2 fistulektomijos dėl žemų išangės ir tiesiosios žarnos fistulių, 3 papilomektomijos dėl išangės polipų, 7 sudėtinės operacijos (hemoroidektomijos ir fistulektomijos, šoninės sfinkterotomijos ir fistulektomijos, hemoroidektomijos ir papilomektomijos) – iš viso 117 operacijų. Visi operuojami ligoniai jautė proktoskopo įstūmimo momentą, tačiau tai apibrėžė ne kaip skausmą, o kaip diskomfortą išangės srityje. Operacijos metu kitokių vaistų nuskausminimui nevartota, anesteziologų pagalbos nereikėjo. Anestetikai komplikacijų nesukėlė. Operacijos dieną 88 ligoniai išrašyti namo praėjus 2–6 valandoms po operacijos. Šlapimo susilaikymo atvejų nepasitaikė. Pooperaciniam nuskausminimui rekomenduoti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, dažniausiai ciklooksigenazės-2 inhibitoriai.

Išvados

Užpakalinis tarpvietės blokas yra veiksmingas, saugus ir pigus nejautros metodas išangės ir tiesiosios žarnos operacijoms. Jis tinka ambulatorinei ar vienos dienos stacionaro chirurgijai.

Prasminiai žodžiai: užpakalinis tarpvietės blokas, regioninė nejautra, išangės ir tiesiosios žarnos operacijos.

Posterior perineal block in anorectal surgery

Tomas Poškus, Narimantas Evaldas Samalavičius, Romanas Kęstutis Drąsutis, Gintautas Radžiūnas, Antanas Vaitkus, Alfredas Songaila

Objective

To evaluate the results of the method of locoregional anaesthesia – the posterior perineal block in anorectal operations.

Patients and methods

From 10 07 2002 til 18 04 2003 117 patients were operated on for various anorectal diseases at the Departament of Surgery of Vilnius Center University Hospital. A detailed description of the technique of posterior perineal block used in these cases is presented.

Results

Performed were 29 lateral internal sphincterotomies according to Notaras, 65 closed Nivatvongs haemorrhoidectomies, 11 such haemorrhoidectomies combined with lateral sphincterotomies, 2 fistulectomies for low anorectal fistulae, 3 polypectomies for anal polyps and 7 combined operations (e.g. haemorrhoidectomies with fistulectomies, lateral sphincterotomies with fistulectomies, haemorrhoidectomies with polypectomies), in total 117 operations. Sufficient anaesthesia was induced in all patients, no help from anaesthesiologists was required. No complications of anaesthetics was noted. All the patients felt the introduction of a Fansler proctoscope 3.2 cm in diameter, but they described it as a discomfort and not as pain; 88 patients did not require any analgesic medication on the operation day, and they were discharged on the same day. No cases of urinary retention occurred.

Conclusions

Posterior perineal block is an effective and safe method of anaesthesia for anorectal operations. Postoperative urinary retention is prevented, the costs of treatment are reduced, conditions for ambulatory surgery are provided by employing this technique.

Keywords: posterior perineal block, regional anaesthesia, anorectal operations.

PDF

Most read articles by the same author(s)

<< < 3 4 5 6 7 > >>