Perkutaninio šlaunies arterijos kateterizavimo vietinių komplikacijų gydymo taktika
-
Ingrida Ašakienė
Andrius Černauskas
Nerijus Misonis
Vaidotas Zabulis
Robertas Breivis
Sigitas Tvarionavičius
Ramūnas Kvietkauskas
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.3895
PDF

How to Cite

1.
Ašakienė I, Černauskas A, Misonis N, Zabulis V, Breivis R, Tvarionavičius S, Kvietkauskas R. Perkutaninio šlaunies arterijos kateterizavimo vietinių komplikacijų gydymo taktika. LS [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2022Aug.17];13(3):177-83. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3895

Abstract

Darbo tikslas 
Nustatyti po intervencinių kardiologinių procedūrų per šlaunies arteriją susidariusių vietinių komplikacijų dažnį, pažeidimo vietos tipą ir optimalų gydymo metodą. 
Tyrimo medžiaga ir metodai 
Atlikta 166 pacientų, 2007–2011 metais patyrusių vietinių komplikacijų po kateterizavimo dėl įtariamos vainikinių arterijų patologijos, ligos istorijų duomenų retrospektyvi analizė. Vietinės kraujagyslių komplikacijos diagnozuotos ir gydytos krau­jagyslių chirurgų. 
Rezultatai 
Tiriamąją grupę sudarė 96 (57,8 %) moterys ir 70 (42,2 %) vyrų. Vidutinis pacientų amžius buvo 69,1 metų (±11,4 metai). 63 pacientams (38 %) nustatyta sutrikusi kojų arterinė kraujotaka. Po kateterizavimo, atlikto dėl širdies kraujagyslių sistemos pa­tologijos, šlaunies arterijos pseudoaneurizma išsivystė 162 (97,6%), arterioveninė fistulė – 3 (1,8 %), didelė hematoma – 1 pa­cientui. 111 (66,9 %) pacientų gydyta konservatyviai. Chirurginio gydymo prireikė 55 (33,1 %) pacientams. Operuotos 37 mo­terys (67,3 %) ir 18 vyrų (32,7 %). Vidutinis operuotų pacientų amžius buvo 69,9 (±10) metai. Pseudoaneurizmos pašalinimas ir arterijos plastika venos lopu atlikta 33 (60 %) pacientams, pašalinti krešuliai ir užsiūti arterijos defektai 22 (40 %) pacientams. 
Išvados 
Vietinių kraujagyslių komplikacijų po intervencinių kardiologinių procedūrų per šlaunies arteriją įvyko 166 pacientams (0,706 %). Dažniausia komplikacija po šlaunies arterijos kateterizavimo – pseudoaneurizma. Pseudoaneurizmos sėkmingai gydytos konservatyviai 111 pacientų (66,9 %). Punkcijos vietos kraujagyslių komplikacijos buvo dažnesnės ligoniams, ku­riems buvo periferinių arterijų aterosklerozinis pažeidimas (p<0,01). 
Reikšminiai žodžiai: jatrogeninis šlaunies arterijos pažeidimas, pseudoaneurizma

Treatment of local complications that develop after catheterisation through the femoral artery puncture
Ingrida Ašakienė, Andrius Černauskas, Nerijus Misonis, Vaidotas Zabulis, Robertas Breivis, Sigitas Tvarionavičius, Ramūnas Kvietkauskas

Objective
To determine what is the rate, type, and the best treatment of local femoral access complications after interventional cardiol­ogy catheterisation procedures through percutaneous femoral artery puncture.
Materials and methods
Retrospective analysis of 166 patient medical records was carried out. All the patients underwent coronarography for the suspected coronary artery disease. All of them from 2007 to 2011 developed local femoral access complications. All complica­tions were diagnosed and treated by vascular surgeons.
Results
The study group consisted of 96 (57.8%) women and 70 (42.2%) men. The average age of the patients was 69.1 years (±11.4 years). Limb ischemia was determined in 63 patients (38%). After catheterisation due to cardiovascular pathology, femoral artery pseudoaneurysm developed in 162 patients (97.6%), arteriovenous fistula in 3 patients (1.8%), and massive hematoma in 1 patient; 111 patients (66.9%) were treated conservatively and 55 (33.1%) surgically. The surgically treated group consisted of 37 women (67.3%) and 18 men (32.7%). The average age of surgically treated patients was 69.9 (±10) years. Pseudoaneurysm removal and venous patch plasty were performed in 33 patients (60%). The removal of blood clots and direct suture of arterial defects were performed in 22 patients (40%).
Conclusions
166 patients (0.706%) developed local vascular complications after cardiovascular interventions through the femoral artery. Pseudoaneurysm was the most common complication after femoral artery catheterisation. Conservative treatment was suc­cessful in 111 patients (66.9%). Local vascular complications of the puncture site were more common in patients with a pe­ripheral arterial disease (p < 0.01).
Key words: iatrogenic femoral artery damage, pseudoaneurysm

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)