LIETUVOS ISTORIJOS SINTEZĖ: NAUJA AR TIK ATNAUJINTA SENA
BOOK SHELF
Autorių kolektyvas
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5067
PDF

How to Cite

kolektyvas A. (2013) “LIETUVOS ISTORIJOS SINTEZĖ: NAUJA AR TIK ATNAUJINTA SENA”, Lietuvos istorijos studijos, 310, pp. 157-163. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5067.

Abstract

Rec.: Eidintas A., Bumblauskas A., Kulakauskas A., Tamošaitis M. Lietuvos istorija. Vilnius, 2012, 280 p., iliustruota

Keturių autorių – Alfredo Bumblausko, Antano Kulakausko, Alfonso Eidinto ir Mindaugo Tamošaičio – „Lietuvos istorija“ – pirmoji istorinė sintezė, apimanti visą Lietuvos raidą nuo seniausių laikų iki integracijos į transatlantines struktūras XXI a. Knyga parengta Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai proga ir jau numatyta išversti į šešias užsienio kalbas: anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, lenkų ir rusų. Tad ji skirta, visų pirma, ne akademinei bendruomenei, bet plačiajam skaitytojų ratui ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Patys autoriai kiek pompastiškai pabrėžė, kad šis darbas iš esmės atnaujina tarpukariu Adolfo Šapokos redaguota sinteze sukurtą Lietuvos istorijos naratyvą. Recenzija gimė 2012 m. rudenį, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto antro kurso magistrantų seminare, kuriame docento Nerijaus Šepečio vadovaujami studentai naująją sintezę preparavo įvairiausiais rakursais. Jų nuveiktas darbas ir pristatomas šiame tekste.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy