Amicus in Spiritu Christi – Cicerono Lelijaus recepcija XII a. vienuolijoje: Aelredas iš Rievaulx
Articles
Kerstin Julius
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2010.3.7708
PDF

How to Cite

Julius K. (2010) “Amicus in Spiritu Christi – Cicerono Lelijaus recepcija XII a. vienuolijoje: Aelredas iš Rievaulx”, Literatūra, 52(3), pp. 93-100. doi: 10.15388/Litera.2010.3.7708.

Abstract

Straipsnyje aptariama įdomi Cicerono traktato Laelius de amicitia recepcija XII amžiaus cistersų vienuolyno vienuolio Aelredo iš Rievaulx kūrinyje. Dėmesį pa­traukia pirmiausia pats faktas, kad svarstyti draugystės kategoriją ir nustatyti jos apibrėžimą krikščionį įkvėpė pagoniškosios literatūros šaltinis ir kad autorius nepaiso viduramžiams būdingos nuostatos, jog vienuoliai turi labai kritiškai vertinti pagonių kūrinius ir nesiremti jais kaip autoritetais. Aelredo iš Rievaulx kūrinys išsiskiria ir tuo, kad jame kalbama apie draugystę, peržengiančią įprastos krikščioniškosios meilės ribas, apibrėžtas šv. Benedikto reguloje. Straipsnyje siekiama įrodyti, kad tarp Aelredo iš Rievaulx dialogo ir Cicerono kūrinių yra daug stiliaus ir idėjų panašumų, ypač suvokiant sąvoką virtus, kuri, Aelredo nuomone, yra esminė draugystės prielaida. Siekdamas suderinti Cicerono pateiktą draugystės apibrėžimą (De am. 20: Amicitia est rerum humanarum et divinarum cum benevolentia et caritate consensio) su savo gyvenimo patirtimi ir vienuolyno kultūrine aplinka, Aelredas sukuria savąją amicitia spiritalis koncepciją, pasak kurios, tikroji draugystė gali būti tik sakralioje vienuolyno aplinkoje.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy