KAIP ĮMANOMAS ĮNIRTINGAS ŽALIŲ BESPALVIŲ IDĖJŲ MIEGAS?
Philosophy of Cognitive Science
Kristupas Sabolius
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1292
PDF

How to Cite

Sabolius K. (2012). KAIP ĮMANOMAS ĮNIRTINGAS ŽALIŲ BESPALVIŲ IDĖJŲ MIEGAS?. Problemos, 81, 44-57. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1292

Abstract

Garsioji Chomskio frazė „Colorless green ideas sleep furiously“ yra gramatiškai taisyklingas, bet logiškai prieštaringas teiginys. Ir nors empiriniame pasaulyje tokio fenomeno aptikti neįmanoma, vaizduotės plotmėje šis oksimoroniškas darinys gali atsiverti kaip tam tikras patirties rakursas. Negana to, priešybių įsisąmoninimas išryškina latentinius pačios vaizduotės veikimo bruožus. Remiantis Anaksimandro, Becketto, stoikų, Descartes’o, britų empiristų, Husserlio ir Sartre’o įžvalgomis, šiame straipsnyje Chomskio sakinys traktuojamas kaip fenomenologinės pratybos, leidžiančios lavinti sąmonės pasyvumo ir aktyvumo dinamiką, o loginį prieštaravimą paverčiančios kitimo orientacijos principu.
Pagrindiniai žodžiai: vaizduotė, apeironas, imagination dead imagine, asociacija.

How is Furious Sleep of Colorless Green Ideas Possible?
Kristupas Sabolius

Summary
The article is based on the sentence composed by Noam Chomsky: “Colorless green ideas sleep furiously”. Although a phenomenon referred to by this
grammatically correct, but logically contradictory phrase is not to be found in the empirical field, it can stimulate a certain perspective of experience
in the field of imagination. The cultivation of this oxymoronic unity of opposites serves for a better understanding of the latent function of imagination. Based on the insights of Anaximander, Beckett, Stoics, Descartes, British Empiricists, Husserl, and Sartre, this sentence is reconsidered as a phenomenological exercise facilitating the dynamism of the activity and passivity of consciousness as well as turning the logical contradiction into the principle of orientation of change.
Key words: imagination, apeiron, imagination dead imagine, association.

 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy