PASAULIS BULVĖS AKUTĖMIS
Medijų filosofija
Naglis Kardelis
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1341
PDF

How to Cite

Kardelis N. (2010). PASAULIS BULVĖS AKUTĖMIS. Problemos, 78, 183-188. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1341

Abstract

Metaphysics of a Potato: Philosopher’s Diary
Naglis Kardelis

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy