TIKĖJIMAS, ŽINOJIMAS IR LINKSMAS DISERTACIJOS GYNIMAS
Dissertations
Nida Vasiliauskaitė
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2007..2525
PDF

How to Cite

Vasiliauskaitė N. (2007). TIKĖJIMAS, ŽINOJIMAS IR LINKSMAS DISERTACIJOS GYNIMAS. Problemos, 71, 176-179. https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.2525

Abstract

2006 m. birþelio 30 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete doktorantas Mindaugas Briedis apgynë daktaro disertacijà „Tikëjimo ir þinojimo problema P. Tillicho filosofinëje teologijoje“.

Belief, Knowledge and Jolly Defense of Thesis 
Nida Vasiliauskaitė

 

an>

 

 

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy