RŪPESČIO ETIKOS IR SENTIMENTALIZMO SANTYKIS
Moralės filosofija
Renata Bikauskaitė
Published 2014-06-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2922
PDF

How to Cite

Bikauskaitė R. (2014). RŪPESČIO ETIKOS IR SENTIMENTALIZMO SANTYKIS. Problemos, 85, 57-66. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2922

Abstract

Šiame straipsnyje analizuojama ryškėjanti tendencija sutapatinanti rūpesčio etiką su sentimentalizmu. Lyginant šios tendencijos atstovo Michaelo Slote’o ir vienos iš rūpesčio etikos kūrėjų Nel Noddings filosofiją, analizuojamas rūpesčio etikos ir sentimentalizmo santykis, pastarojo galimybės adekvačiai konceptualizuoti rūpesčio / rūpinimosi specifiką. Teigiama, kad sentimentalizmo konceptualinis žodynas, grindžiamas empatijos sąvoka, užgožia reliacinį rūpesčio etikos pobūdį. Straipsnyje empatijos sąvokai priešpriešinama dėmesio sąvoka, kurią nemaža dalis rūpesčio etikos atstovų pasitelkia apibrėžti moralinį rūpestį / rūpinimąsi. Analizuojant Simone Weil ir Iris Murdoch filosofiją, atskleidžiama dėmesio sąvokos reikšmė rūpesčio etikai.
Pagrindiniai žodžiai: rūpesčio etika, sentimentalizmas, Slote, Noddings.

The Relationship Between Ethics of Care and Sentimentalism
Renata Bikauskaitė

Abstract
The article analyses the currently emerging tendency to identify ethics of care with sentimentalism. Through comparison of philosophy represented by one of the most prominent representative of this trend, Michael Slote, with the ideas of Nel Noddings, one of the founders of ethics of care, the relationship between ethics of care and sentimentalism is identified. The question arises whether sentimentalist moral vocabulary is adequate for conceptualising the peculiarities of ethics of care? The paper argues that any attempt to elaborate ethics of care while at the same time invoking the conceptual apparatus of sentimentalism, which is based on the notion of empathy, actually conceals the relational nature of this ethics. Further analysis of the notion of attention found in the works of Simone Weil and Iris Murdoch highlights the theoretical influence of this notion to ethics of care in general.
Keywords: ethics of care, sentimentalism, Michael Slote, Nel Noddings.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy