FILOSOFINĖ HERMENEUTIKA KAIP TIKROVĖS BALSO AIDAS
Books
Darius Klibavičius
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2006..4030
PDF

How to Cite

Klibavičius D. (2006). FILOSOFINĖ HERMENEUTIKA KAIP TIKROVĖS BALSO AIDAS. Problemos, 70, 186-190. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4030

Abstract

M. Paulikaitė-Gricienė
Tikrovės balso besiklausant: patirties mąstymas
H.G. Gadamerio filosofinėje hermeneutikoje [monografija].
Kaunas: Technologija, 2005. 180 p. [2]. ISBN 9955-09-938-0

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy